Opis parametrów pliku *.ssc dla programu "Celestia"

ParametrWartościOpisWymagany
"Nazwa"   lub
"Gwiazda/Planeta/Księżyc"
 nazwa musi być podana w cudzysłowiutak
Classplanet
moon
comet
asteroid
spacecraft
 tak
Mesh"nazwapliku.3ds"
"nazwapliku.cms"
"nazwapliku.cmod"
pliki graficzne opisujące kształ nieregularnych objektów (planetoidy, statki kosmiczne etc.)nie
MeshCenter określa położenie tekstury względem sześcianu obiektutak/nie
Texture"nazwapliku.jpg"wygląd powierzchni obiektunie - powierzchnia będzie gładka jak kula bilardowa
Emissivetrue
false
czy obiekt świeci własnym światłem (przydatne np. przy tworzeniu brązowych karłówtak/nie
NightTexture"nazwapliku.jpg"wygląd powierzchni obiektu w nocynie - powierzchnia będzie gładka jak kula bilardowa
OverlayTexture"nazwapliku.dds"dodatkowa tekstura powierzchni objektunie
BumpMap"nazwapliku.jpg"złudzenie nierówności na powierzchni; max rozmiar 2048x1024nie
BumpHeightnn.nokreśla na jakiej wysokości ma być BumpMap; wartość zwyczajowa = 2.0nie
Color[n.n n.n n.n]
gdzie n.n = 0.0 - 1.0
kolor objektu w systemie RGB widzianego z daleka lub z bliska, gdy nie ma teksturytak/nie
SpecularTexture"nazwapliku.dds"
"nazwapliku.png"
tekstura imitująca odbicie światła od powierzchni objektu (np. od wody)tak/nie
SpecularColor[n.n n.n n.n]
gdzie n.n = 0.0 - 1.0
kolor poświaty od odbicia światła od objektu widziany z dalekatak/nie
SpecularPower0 - 100wielkość powierzchni refleksu odbitego światła (100 - minimalna)tak/nie
HazeColor[n.n n.n n.n]
gdzie n.n = 0.0 - 1.0
kolor imitujący wpływ atmosfery na kolor odbitego refleksutak/nie
HazeDensity0.0 - 1.0natężenie efektu HazeColortak/nie
Radiusnpromień równikowy obiektu w km; nie trzeba go uzywać dla statków kosmicznychtak
Oblateness0.000 - 1.000spłaszczenie obiektu
można obliczyć ze wzoru x = 1-(promień biegunowy/promień równikowy)
0 - idealna kula
nie
Beginning"YYYY MM DD hh:mm:ss"data początku wydarzenia np. przelot kometynie
Ending"YYYY MM DD hh:mm:ss"data końca wydarzenianie
InfoURL"adres interentowy"adres interentowy z dodatkowymi informacjami o objekcienie
Heightngrubość warstwy atmosfery w kmtak
Lower[n.n n.n n.n]
gdzie n.n = 0.0 - 1.0
barwa dolnych warstw atmosferytak
Upper[n.n n.n n.n]
gdzie n.n = 0.0 - 1.0
barwa górnych warstw atmosferytak
Sky[n.n n.n n.n]
gdzie n.n = 0.0 - 1.0
barwa nieba widoczna z powierzchni obiektutak/nie
CloudHeightnwysokość pokrywy chmur w kmtak/nie
CloudSpeednprędkość przesuwu chmur w km/htak/nie
CloudMap"nazwapliku.png"
"nazwapliku.dds"
wygląd chmurtak/nie
Periodn.nokres obiegu objektu wokól drugiego w latachtak!
SemiMajorAxisn.nwielka półoś orbity w AUtak!
Eccentricity0.0 - 1.0mimośród orbity (kształt); 0 - okrąg, 1 - hiperbolanie
Inclination0 - 180kąt pomiędzy płaszczyzną równika a płaszczyzną orbity (w stopniach)nie
AscendingNode węzeł wschodzący - punkt w którym orbita satelity przecina płaszczyznę ekliptyki (w stopniach)tak/nie
LongOfPericenter  tak/nie
MeanAnomaly0.0 - 360.0położenie obiektu na orbicie w momencie określonym przez "Epoch"nie
Epochdata juliańskamoment dla którego chcemy określic położenie obiektunie
RotationPeriodn.nokres obrotu wokół własnej osi w h.
Aby obliczyć wartość np. 17h 34min 23s na potrzeby Celestii, należy:
17 + 34/60 + 17/3600 = 17,5713 godziny
tak/nie
Obliquity-180.00 < x < 180.00kąt nachylenia osi obrotu planety do płaszczyzny orbitynie
LongOfRotationAxiszastąpiony przez parametr EquatorAscendingNode
RotationOffset  tak/nie
PrecessionRatexxokreśla o ile stopni (w rad/dzień) zmienia się precesja osi obrotunie
Orientation[-1-1 -1-1 -1-1]określa w układzie [x y z] oś wokół krórej planeta się obracatak/nie
EquatorAscendingNoden.nOkreśla kierunek nachylenia osi rotacji planety. Parametr analogiczny do AscendingNodenie
Albedo0.00 - 1.00stosunek światła padającego na objekt do odbitego przez obiekttak/nie
Innerxxxodległośc wewnętrznej krawędzi od planety w kmtak/nie
Outerxxxodległość zewnętrznej krawedzi od planety w kmtak/nie
Texture"nazwapliku.xxx"wygląd pierścienitak/nie
Color[n.n n.n n.n]
gdzie n.n = 0.0 - 1.0
kolor pierścienitak/nie

Opis parametrów orbity i sposoby obliczania niektórych z nich

SSC Script Guide (pdf)

Nazwy plików zawsze w cudzysłowiu.

Przykład tworzenia układu planetarnego

"Planeta 1" "Nazwa_gwiazdy/Planeta 1"   #nazwa planety

{
Class "planete" #typ obiektu - planeta
Texture "earth.jpg" #plik z wyglądem powierzchni
Emmisive false #świeci swoim światłem - nie

Color [0.1 0.2 0.3]
Radius 5000 #promień - 5000 km
Oblateness 0.02 #spłaszczenie na biegunach

Atmosphere #dane atmosfery
{
Height 100 #wysokość atmosfery
Lower [0.2 0.3 0.4] #kolor dolnej warstwy
Upper [0.0 0.3 0.9] #kolor górnwej warstwy
Sky [0.0 0.1 0.9] #kolor nieba
CloudHeight 70 #wysokość chmur
CloudSpeed 30 #prędkość przesuwu chmur
CloudMap "filename" #plik z wyglądem chmur
}

EllipticalOrbit #dane orbity
{
Period 1.5 #okres obiegu gwiazdy w latach
SemiMajorAxis 0.93 #większa półoś w AU
Eccentricity 0.03 #mimośród 0-okrąg
Inclination
AscendingNode #węzeł wschodzący (punkt przecięcia orbity ciała z płaszczyzną równika)
LongOfPericenter
MeanAnomaly
Epoch
}

RotationPeriod 12.4 #okres obrotu wokół własnej osi w godzinach
Obliquity
LongOfRotationAxis
RotationOffset
PrecessionRate
Orientation
EquatorAscendingNode
Albedo 0.10 #stosunek światła padającego na obiekt do odbitego (0.00-1.00)

Rings #dane pierścieni
{
Inner 74658 #odległość wewnętrznej krawędzi od powierzchni obiektu (km)
Outer 140000 #odległość zewnętrznej krawędzi od powierzchni obiektu (km)
Texture "rings.jpg" #wygląd pierścieni
Color [0.1 0.2 0.3] #kolor pierścieni
}

}


WARTOŚĆ 0.0 - 1.0WARTOŚĆ DECWARTOŚĆ HEX
0.000
0.12519
0.25133
0.3764C
0.410266
0.51277F
0.615399
0.7178B2
0.8204CC
0.9229E5
1.0255FF