Opis parametrów pliku *.stc dla programu "Celestia"

ParametrWartościOpisWymagany
Nazwannnnnn "Nazwa"nnnnnn - numer katalogowy gwiazdy; dla fikcyjnych gwiazd wartości pomiędzy 300000 a 600000tak
RA0.0000000 < x < 360.0000000Rektascencja (Right Ascension) to kąt mierzony w płaszczyźnie równika ziemskiego, pomiędzy położeniem gwiazdy na nieboskłonie (zrzutowanym na płaszczyzne równika) a punktem odniesienia na płaszczyźnie równika, którym jest punkt równonocy wiosennej (punkt Barana). Od tego punktu (wartość rektascencji w nim = 0.0) kąt liczony jest przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Zazwyczaj podaje się wartość w godzinach, minutach i sekundach. Aby przeliczyc je na wartość stosowana w Celestii należy np. dla wartości 10h 43min 32sek :
RA = 10 + 43/60 + 32/3600 = 10,72554 godzin
10,72554 * 15 stopni/godzinę = 160,8831 stopni
tak
Dec-90 < x < 90Deklinacja (Declination) to kąt pomiędzy linią łącząca gwiazdę i Ziemię a równikiem niebieskim. Określa, jak wysoko nad równikiem niebieskim lub jak nisko pod nim leży gwiazda.
Podaje się tę wartość w stopniach, minutach i sekundach kątowych.
Aby obliczyć wartość np. -23o 45' 55'' na potrzeby Celestii, należy:
Dec = -(23 + 45/60 + 55/3600) = - 23,7652778
tak
Distance16000 > xOdległość od Słońca w latach świetlnychtak
SpectralTypeABC
(np. G2V)
Kombinacja klasy widmowej (AB) i jasności (C). Jeśli zostanie podana tylko klasa, Celestia utworzy gwiazdę z ciągu głównego.
Klasy widmowe akceptowane przez Celestię (A): O, B, A, F, G, K, M, L, T, R, S, N, C, WC, WN, D (białe karły - DA, DB, DC, DO, DQ, DX, DZ), Q (gwiazdy neutronowe), X (czarne dziury - niezalecane)
Podtypy (B): od 0 (gorące) do 9 (zimne)
Klasy jasności (C):
 1. Ia0 bardzo jasne nadolbrzymy
 2. Ia - jasne nadolbrzymy
 3. Ib - nadolbrzymy
 4. II - jasne olbrzymy
 5. III - olbrzymy
 6. IV - podolbrzymy
 7. V - karły (ciąg główny)
 8. VI, sd - podkarły
 9. D - białe karły (osobna klasa widomowa)
tak
AppMag-26.7 < x < 30.0Wielkość gwiazdowa (Apparent Magnitude, m). Należy ją wyznaczyć z diagramu H-R, gdzie podana jest absolutna wielkość giwazdowa (M) dla gwiazdy danego typu.
Aby przeliczyć M na m, należy zastosować wzór:
m = M + 5 * log (d / 32,616), gdzie d - odległość w latach świetlnych
tak
RadiusnPromień gwiazdy (w km). Można określić samemu rozmiar gwiazdy.nie

STC Script Guide (pdf)

Przykład zawartości pliku *.stc

550000 "Ragnarok"  		#numer i nazwa gwiazdy
{
RA		160,8831155	#rektascencja
Dec		-23.7652778	#deklinacja
Distance	50		#odleglosc od slonca w latach swietlnych
spectralType	"G2V"		#typ widmowy gwiazdy
AppMag		4	    #wielkość gwiazdowa
Radius     2000000     #promień gwiazdy w km; nie jest wymagany
}
			#pusta linia (koniecznie!!!)