Autyzm dzięki autom?

Poważni naukowcy z poważnego instytutu przeprowadzili badania, z których wynika, że u młodych osobników narażonych na zanieczyszczone powietrze, częściej dochodzi do wystąpienia autyzmu lub schizofrenii. Robili badanie na myszach, ale według obserwacji, z ludźmi jest podobnie.
Sądzę, że coś w tym jest. Autyzm staje się plagą. WHO trąbi na alarm, a przyczyny masowości tego zjawiska są nieznane.
Być może nadchodzi kres naszego gatunku.
Nie wykończy nas asteroida, superwulkan ani błysk gamma. Wykończą nas choroby psychiczne i degeneracja umysłowa.
Zabawne, że już w historii to przerabialiśmy. Imperium Rzymskie ze swoimi akweduktami wykładanymi ołowianą blachą oraz kosmetykami na bazie związków ołowiu też zawaliło się między innymi pod szaleństwem swoich władców.