Nieśmiertelność.
Zauważam, że ilekroć autorzy poruszają ten temat, zaraz zaczynają cytować.
Nie znoszę cytatów. Powiedz mi, co wiesz.
Ralph Waldo Emerson

Wieczność to bardzo długo, szczególnie pod koniec.
Woody Allen

By zaistnieć raz na świecie, koniecznym jest nie istnieć nigdy więcej.
Albert Camus

W ostatecznym rozrachunku wszystko jest gagiem.
Charlie Chaplin

Nasza śmierć jest łatwa. To śmierć innych jest nie do zniesienia.
Jean Cocteau

Wieczne życie człowieka byłoby nie do zniesienia.
Jose Ortega y Gasset

Największą ironią życia jest to, że mało kto wychodzi z niego żywy.
Robert Heinlein

Ta sama noc czeka nas wszystkich.
Horacy

Śmierć to jedyna rzecz, której nie udało się nam całkowicie zwulgaryzować.
Aldous Huxley

Człowiek nie ma swego portu, a czas nie zna brzegu.
On płynie, a my przemijamy!
Alphonse de Lamartine

Kochałem, byłem kochany.
To wystarczy na moje epitafium.
Alphonse de Lamartine

To nie śmierci się boję, ale umrzeć.
Michel de Montaigne

Wszystkie dni zmierzają do śmierci, a ostatni do niej dociera.
Michel de Montaigne

Człowiek - ten skazaniec na śmierć.
Jules Renard

Nadzieja - choć zwodnicza - wiedzie nas przynajmniej przyjemniejszą drogą do kresu życia.
Francois de La Rochefoucauld

Życie jest pozbawione wszelkiego sensu,
gdy tylko tracimy złudzenie swojej wieczności.
Jean-Paul Sartre

To, co jest równie uniwersalne jak śmierć, musi być korzystne.
Friedrich von Schiller

Może życie jest snem, a śmierć przebudzeniem.
Arthur Schopenhauer

Po śmierci będziesz zapewne tym, czym byłeś przed narodzinami.
Artur Schopenhauer

Okrutniejsze od śmierci jest wciąż bać się umrzeć.
Seneka

Życie zostało człowiekowi użyczone, nie dane.
Publiliusz Syrus

Mamy wielki dług wdzięczności wobec Adama, pierwszego wielkiego dobroczyńcy ludzkości:
sprowadził on śmierć na świat.
Mark Twain

Tak jak dobrze spożytkowany dzień przynosi szczęśliwy sen,
tak też dobrze spożytkowane życie przynosi szczęśliwą śmierć.
Leonardo da Vinci

Śmierć to najbradziej wstydliwa rzecz, jaka może ci się przydarzyć,
bo potem ktoś musi zająć się wszystkimi twoimi sprawami.
Andy Warhol

Życie jest długim przygotowaniem do czegoś, co nigdy nie występuje.
William Butler Yeats

Trzeba umrzeć młodo możliwie jak najpóźniej.
David Goleman

Często próbą odwagi bywa nie śmierć, lecz życie.
Vittorio Alfieri

Dzieci to jedyna pewna forma nieśmiertelności.
Peter Ustinov

Kto życia nie ceni, nie wart go.
Leonardo da Vinci

[...] pochylenie się nad sensem początku i końca rozmywa się
w bliżej nieokreślonym błękicie, interesuje, a potem męczy.[...]
Jan Nowicki

[...] Jeśli mam rację, dusza, wzorzec, który jest mną, rozpadnie się wraz ze śmiercią ciała.
Taka dusza nie jest w naturalny sposób nieśmiertelna.
Ale jeśli Bóg nam sprzyja, a wierzę, że tak jest, nie pozwoli, by ten wzorzec przepadł bez wieści.
Uratuje go. Przechowa w boskiej pamięci.[...]
John Polkinghorn