Doświadczenia bliskie śmierci

Doznania towarzyszące NDE w kolejności objawiania się

Czy doświadczenia bliskie śmierci to tylko urojenia niedotlenionego mózgu i przerażonego umysłu, czy też przedsionek życia po śmierci?
W poniższej tabeli przedstawiono argumenty za jednym jak i za drugim poglądem.

UrojeniaPrzedsionek
Niektórzy doświadczają bardzo nieprzyjemnych doznań NDE, utożsamianych z piekłem - być może ma to związek z teorią Kinsehera (poniżej)-
Drażniąc pewne części mózgu prądem można wywołać u normalnej osoby wrażenie przebywania poza ciałem lub uczucia obecności innego bytu w pobliżu-
Pewne schorzenia mogą powodować doznania podobne do NDE (problemy z identyfikacją i oceną prawdziwych NDE)Opracowano specjalną skalę (Greysona) umożliwiającą odróżnienie NDE od stanów podobnych do NDE
Doznania NDE różnią się nieco do siebie, w zależności od kultury i religii, z której umierający się wywodzi - projekcja własnych wierzeń w momencie śmierciPewne elementy NDE są takie same u umierających pochodzących z różnych kultur i religii
Dzieci, które nie zaabsorobowały jeszcze kultury i wierzeń swojej grupy społecznej mają bardzo rzadko i bardzo proste doznania NDE (NDE dorosłych są tylko projekcją nabytych wierzeń i wiedzy zgromadzonej w czasie życia). Być może związek z teorią Kinsehera (patrz niżej)Dzieci mają słabo ukształtowany mózg, dlatego rzadko doświadczają NDE (potwierdzenie teorii Kinsehera?)
Obserwacje poczynione podczas przebywania poza ciałem nie pokrywają się z tymi poczynionymi po powrocie do ciała - patrz teoria Kinsehera (poniżej)Są przypadki, że obserwacje pozacielesne pokrywały się w 100% z rzeczywistością.
NDE wystepują tylko u 4-18% osób doświadczających śmierci klinicznejNiedokładne metody zbierania danych. Niektórzy moga się obawiać, że zostana uznani za psychicznie chorych gdy o tym powiedzą
Ubytek wagi konających może być spowodowany utratą wody po śmierci (wysychanie błon śluzowych)Ważenie osób spokojnie konających na bardzo czułych wagach wykazało po ich śmierci ubytek masy rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu gramów (dusza?)
Przyczyny scyntylacji ekranów mogą być rozmaiteScyntylacja, chwilę po śmierci, ekranów nasączonych siarczkiem cynku, ustawionych w pobliżu zmarłego
NDE są efektem wyrzutu dimetylotryptaminy z szyszynki w chwili śmierci klinicznejNDE różnią się jednak od efektów uzyskanych po spożyciu substancji halucynogennych. W przypadku nagłych urazów (np. wypadek) NDE występują, mimo że nie ma czasu na nagły wzrost stężenia neuroprzekaźników lub endorfin.
Teoria Kinsehera mówi, że doznanie śmierci jest bardzo trudne do zaakceptowania przez żywy organizm jako sytuacja paradoksalna - dlatego pojawia się NDE: mózg stara się gwałtownie znaleźć w pokładach pamięci doświadczenia porównywalne z uczuciem śmierci, a gdy nie jest w stanie ich znaleźć - generuje niezwykłe doznania, które odbieramy jako NDE. Wrażenie przebywania poza ciałem jest wynikiem wytwarzania przez mózg snopodobnych doznań, mających na celu umiejscownie naszego bytu w otaczającej nas przestrzeni, w obliczu przedśmiertnej rzeczywistości.Nie wszystkie przypadki NDE da się opisać teoriami fizjologicznymi, psychologicznymi czy mechanicystycznymi.
-Spotkanie ze zmarłymi, o których umierający nie wie, że już umarły