The Body (Pytanie do Boga)
Gatunek: obyczajowy
Film o odkryciu w Jerozolimie szkieletu mężczyzny z I w n.e., a wszelkie przesłanki przemawiają za tym, że są to szczątki Chrystusa. Pomysł ciekawy - co by było, gdyby znaleziono ciało Chrystusa. Czy cała regilia chrześcijańska runęłaby w gruzy, czy też książęta kościoła zrobiliby wszystko, aby Kościół jako instytucja pozostał niezachwiany, nawet za cenę prawdy? Film do obejrzenia bo ciekawy, aczkolwiek za bardzo rozbudowany jest tu wątek polityczny (do znaleziska wmieszali się Palestyńczycy, którzy ukradli kości i nie chcieli ich wydać Watykanowi, dopóki ten nie uzna niepodzielonej Jerozolimy za stolicę wolnej Palestyny).