Crash (Miasto gniewu)
Gatunek: obyczajowy
Dobry film o konfiktach rasowych. Ale nie w stylu linczów, płonących krzyży, polityki na wysokim szczeblu itp. ale tych codziennych, jakich pełno w wielokulturowych miastach USA. Zawoalowane aluzje, drobne złośliwości, gniew, lęk, nieuzasadnione pretensje, poczucie niższości lub wyższości, podsycane jeszcze rozmaitymi rządowymi programami wyrównywania szans jednego koloru skóry kosztem drugiego. Wszystko to prowadzi do frustracji i drobnych wybuchów złości, które mogą, jeśli nie zostana odpowiednio skanalizowane doprowadzić do poważnych problemów w przyszłości.