Due Date (Zanim odejdą wody)
Gatunek: komedia
Peter Highman (Robert Downey Jr.) jest wziętym architektem. Wraca z krańca kraju do domu, w którym czeka na niego żona, spodziewająca się porodu lada dzień. Na lotnisku spotyka ekscentrycznego Ethana (Zach Galifianakis) - niespełnionego aktora, który na kilometr śmierdzi problemami. Przygoda zaczyna się w samolocie, gdy z powodu irytującego zachowania Ethana obaj - Higman i Ethan zostają z niego wyrzuceni i wpisani na czarną listę podróżnych. Higman musi jechać samochodem, ale jego portfel został razem z bagażem. W wypożyczalni spotyka Ethana i chcąc nie chcąc - jedzie razem z nim przez Stany do domu. Ze względu na różnice charakterologiczne podróż obfituje w szereg wydarzeń. Komedia dość nierówna. Jest sporo bardzo śmiesznych sytuacji, ale momentami film traci tempo, a nawet popada w dramat psychologiczny. Warto zobaczyć, bo można się trochę pośmiać (zwłaszcza z palenia trawki i w rezultacie - omyłkowej podróży do Meksyku), ale na kolana nie rzuca.
Due Date
Genre: comedy
Peter Highman (Robert Downey Jr.) is successful architect. He is returning home from a far, where his wife is waiting, expecting to give birth at any time now. At the airport he meets Ethan (Zach Galifianakis) – an eccentric and unfullfilled actor, who is a walking problem. The adverture begins in an airplane, where due to Ethan’s annoying behaviour both - Higman and Ethan are thrown out of the plane and entered on the blacklist. Higman has to drive by car, but his wallet was left with the rest of the luggage. At the car rental office he meets Ethan and willy-nilly he drives home together with him across the USA. Due to the character differences the journey becomes extremaly eventful. This comedy is rather unbalanced. There are a lot of funny situations but at times the film loses its tempo, and even falls into a psychological drama. It’s worth seeing, and have a good laugh (especially at the scene where grass is soked and as result a journey to Mexico by mistake), but this is not a masterpiece.