Atlas Chmur
Gatunek: s-f
Sześć różnych opowieści, opowiadających o różnych czasach, połączonych ze sobą poprzez osoby, znaki, analogie i znaczenia. Pierwsza to opowieść o prawniku z XIX wieku, który odnajduje przyjaciela w niewolniku; druga to opowieść o biseksualnym kompozytorze, pariasie w międzywojennej Anglii, który oddał życie za to, co kochał najbardziej - komponowanie; trzecia historia opowiada o potężnej firmie energetycznej, mordującej ludzi, którzy chcą ujawnić niecne plany biznesowe i o niepokornej dziennikarce walczącej z korporacją; kolejna historia to opowieść o podstarzałym wydawcy-szalbierzu, który pokarany przez los pobytem w okrutnym domu spokojnej starości, odnajduje radość życia u boku dawnej miłości, zdając sobie sprawę z tego, że marnował życie na rzeczy nieważne; piąta historia to bezduszne azjatyckie megapolis XXII wieku jako tło historii o niewolniczym życiu klonów oraz ruchu oporu, który nie chce się pogodzić z przedmiotowym traktowaniem istot ludzkich; ostatnia historia to opowieść z XXIV wieku, gdy po nieznanej katastrofie ludzkość wraca do czasów plemiennych. Wszystkie te historie opowiadają o jakiejś wartości, dla której warto dokonywać w życiu ważnych wyborów. Inni mogą uznać ten film za historię o niczym. Tak czy inaczej - ciekawy.
Cloud Atlas
Genre: s-f
Six independent stories, describing different times, linked together through persons, signs, analogies and meanings. The first story is about a lawyer from 19th century, who finds friendship in slave; the second one is about a bisexual composer, being a pariah in inter-war England, who laid down his life for that, what he loved the most – composing; the third story tells about the huge company in the energy industry, killing people, who want to reveal vile business plans and a woman journalist, fighting with the corporation; another story is about an ageing fraudulent publisher, who punished by fate in staying in a cruel retirement home, finds joy of life at the side of his old love, realizing but he wasted his life on irrelevant things; the fifth story is about the 22th century hard Asian megapolis as a historical backdrop about slavery of clones and resistance movement, who doesn’t want to agree with the abstract treatment of human beings; and the last story is from 24th century, when after the unknown catastrophy, mankind returns to the tribal ages. All these stories tell about an certain value, for which it is worth while making decisions in life. Others may consider this film as a film about meaningles story. One way or the other it is interesting…