Sicario
Gatunek: sensacyjny
Ambitna i praworządna agentka FBI - Kate Macer (Emily Blunt), otrzymuje propozycję pracy w zespole do zwalczania karteli narkotykowych, pod auspicjami Departamentu Sprawiedliwości. Szefem zespołu jest agent Graver (Josh Brolin), współpracujący z tajemniczym Alejandro (Benicio del Toro) - byłym meksykańskim prokuratorem z Ciudad Juarez. Macer szybko orientuje się, że Graver jest pracownikiem CIA, a działania grupy są niezgodne z procedurami i prawem. Dowiaduje się, że Alejandro jest najemnikiem („sicario”) pracującym zarowno dla CIA jak i dla kolumbijskiego kartelu z Medelin, a celem misji jest likwidacja jednego z meksykańskich bosów, będącym konkurencją dla Kolumbijczyków. Jak twierdzi Graver, lepiej jest kontrolowac jednego dostawce narkotyków niz kilkunastu różnych. Macer nie może się pogodzić z bezprawiem, który ma firmować swoja obecnościa w zespole. Jej ideały rozpadają się w zetknięciu z brutalnościa i bezwzględnością świata narkobiznesu. Nie chce przyznać się przed samą sobą, że w gruncie rzeczy zgadza się z metodami działania zespołu Gravera. Nie będę zdradzał całej fabuły, ale film jest mocny. Z pozoru akcja nie jest dynamiczna, ale film ogląda się w napięciu. Zupełnym zaskoczeniem dla widza jest sympatia, jaką się czuje do zabójcy dzieci. Niezwykłe...
Sicario
Genre: thriller
Ambitious and law-abiding FBI agent – Kate Macer (Emily Blunt) obtains a job offer in a task force to combat drug cartels, under the auspiece of the Department of Justice. Agent Graver (Josh Brolin) is the chief of the force and cooperates with mysterious Alejandro (Benicio del Toro), who is former Mexican prosecutor from Ciudad Juarez. Macer realizes very quickly that Gavier works for the CIA and that the group acts in defiance of law and procedures. She finds out that Alejandro is a hired assassin (“sicario”), working for the CIA and the Columbian cartel from Medelin and the aim of the mission is the elimination of one of the Mexican bosses, who is a competitor for the Columbians. Gravier maintains that is better to control one of the suppliers rather than a few different ones. Macer cannot accept the unlawfulness, which she is suppose to represent by his presence in the force. Her ideals are shattered in the face of brutality and ruthlessness of narcotic underworld. She doesn’t want to admit to herself, that in fact she accepts with the methodology of the operations by Gravier’s team. I will not reveal the whole story but the film is strong. Although the plot is seemengly not very dynamic the film holds the viewer in suspense. The completely surprise for the viewer is the feeling of sympathy for the child killer. Strange...