Rok niebezpiecznego życia
Gatunek: dramat wojenny
Początkujący dziennikarz australijski Guy Hamilton (Mel Gibson) przyjeżdża do Dżakarty jako korespondent. Jest rok 1965, kiedy to w Indonezji dochodzi do przewrotu wojskowego. Ruch 30 Września, wywodzący się z armii, morduje kilku generałów i usiłuje dokonać przewrotu wojskowego, by wzmocnić rządy Sukarno. Przewrót się nie udaje, ale odpowiedzialnością za pucz obarczona zostają indonezyjscy komuniści, którzy faktycznie chcieli dokonać puczu, ale nie zdążyli. Do władzy dochodzi Sukarto, rozpoczynając falę terroru i rozprawy z komunistami. Hamilton, jako początkujący dziennikarz jest pariasem w świecie starych korespondentów-wyjadaczy. Ale pomaga mu lokalny dziennikarz Billy Kwan (Linda Hunt), który zna wszystkich i ma wszędzie dojścia. Kwan stara się zainteresować Hamiltona nędzą Indonezyjczyków, którymi świat się zupełnie nie przejmuje. Hamilton pisze kilka reportaży o biedzie i nędzy. Kwan zapoznaje go z asystetnką z ambasady brytyjskiej (Sigourney Weaver) i Hamilton nawiązuje z nią romans. W międzyczasie dochodzi do przewrotu wojskowego, Kwan ginie, protestując przeciwko rządom Sukarno, a Hamilton pobity przez żołnierzy, ucieka z Indonezji, by połączyć się z kochanką. Schemat filmu podobny nieco do filmów "Under fire", "Salvador" czy "Killing Fields". Do obejrzenia.
The Year of Living Dangerously
Genre: war drama
Australian novice journalist Guy Hamilton (Mel Gibson) arrives in Jakarta as correspondent. It’s the year 1965, when there is a military coup in Indonesia. The “30 September Movement”, which originating from the army, murders a fewof generals and tries to reestablish the army in order to strenghten the rule of Sukarno. This fails, but the responsibility for this incident lies with the Indonesian communists, who in fact wanted to perform this act but were to late. Sukarto comes to power, commencing a wave of terror and takes regenge on the communists. Hamilton, as a novice journalist is a pariah amongst the old sharks of journalism. But he receives help from a local journalist Billy Kwan (Linda Hunt), who knows everybody and has access everywhere. Kwan tries to interest Hamilton in the poverty of the Indonesian nation, forgotten by the outside world. Hamilton writes a few articles about poverty and misery. Kwan introduces him to an assistant from the British embassy (Sigourney Weaver) and Hamilton falls in love with her. Meanwhile another military coup breaks out. Kwan fell to his death protesting against the Sukarto rule and Hamilton beaten by soldiers escapes from Indonesia to reunite with his lover. The story line of this film is similar to such films as “Under fire”, “Salvador” or “Killing Fields”. Recommended.