Side effects (Panaceum)
Gatunek: sensacyjny
Trzydziestokilkuletni finanista wychodzi z więzienia, po odbyciu kilkuletniego wyroku za machlojki. Jego żona - Emily (Rooney Mara), na skutek jego aresztowania, z dnia na dzień stała się z dobrze sytuowanej pani domu zwykłą pracownicą jednej z agencji reklamowych, a na dodatek spadł na nią obowiązek utrzymywania męża, aż ten nie stanie na nogi po wyjściu z więzienia. W końcu popada w depresję i dokonuje próby samobójczej. Jej psychiatra, dr Banks (Jude Law) przepisuje jej nowy lek przeciwdepresyjny - Ablixa. Emily po leku czuje się dużo lepiej, ma chęć do życia i seksu. Czasami jednak popada w stany somnabmuliczne, robi pewne rzeczy nieświadomie, nie pamiętając po przebudzeniu tego, co się z nią działo. Aż pewnego dnia podczas kolejnego ataku zabija męża. Emily kreuje się na ofiarę przemysłu farmaceutycznego oraz dra Banksa. Banks zaczyna tracić grunt pod nogami, odsuwają się od niego koledzy po fachu i pacjenci. Lekarz stoponiowo odkrywa, że padł ofiarą bardzo przebiegłej intrygi. Film początkowo jest nudny, aż do chwili zabójstwa. Potem bardzo przyspiesza i trzyma w napięciu aż do końca. Niezły thriller.
Side effects
Genre: thriller
A thirtysomething financier is released from prison after serving a few years sentence for shenanigans. His wife Emily (Rooney Mara), as a result of his arrest, she changes overnight from a well-off housewife to an ordinary worker in an advertising agency. In addition she is befallen with the duty of maintaining her husband until he stands on his feet again. Eventually she falls into depression and attemps suicide. Her psychiatrist - Dr Banks (Jude Law) prescribes her new antidepressant – Ablixa. After taking this medication she feels much better, with the will to live and lead sexual life. Sometimes she falls into somnambulistic state, she performs things unconsciously, failing to remember after awakening what happened to her. And then, one day during another attack she kills her husband. Emily creates herself as a victim of pharmaceutical industry and that of Dr. Banks. The latter begins to loss ground under his feet, his colleagues and patients begins to leave him. The doctor gradually finds, that he has fallen victim of a very crafty intrigue. At first the film is boring, up to the moment of a homicide. After that the film gathers tempo and keeps the audience in suspense to the very end. A very good thriller.