Arka przyszłości
Gatunek: s-f
Film o tematyce postapokaliptycznej, oparty na komiksie. "Snowpiercer" to gigantyczny, samowystarczalny pociąg, objeżdżający wokół zamarzniętą i wyludnioną kulę ziemską. Twórcą pociągu jest wizjoner i miliarder Wilford (Ed Harris), który stara się odtworzyć klasowe społeczeństwo wśród pasażerów swojego pociągu. Na przedzie żyją bogacze, a na samym końcu nędzarze, bezwzględnie wykorzystywani przez bogatych. W końcu dochodzi do buntu. Buntownicy pod wodzą Curtisa (Chris Evans) prą do przodu, przez kolejne wagony, walcząc krwawo po drodze z ochroniarzami. Rebelianci nie mają pojęcia, że ich powstanie jest zaplanowane przez Wilforda, który w ten sposób reguluje populację pociągu, a jednocześnie wybiera nowego maszynistę. Film nieco dziwaczny, ale intrygujący.
Snowpiercer
Genre: s-f
This is a film about postapocalyptic fiction, based on comic book. The “Snowpiercer” is a giant, self-sufficient train, traveling around frozen and deserted globe. Billionaire and visionary Wilford (Ed Harris) is the constructor of the train and who endevours to reconstruct class society amongst the passengers of his train. Well to due people live in the front of the train and at the end of the train – poor people, who are ruthlessly explored by the rich. There is a rebellion. The rebels led by Curtis (Chris Evans) thrust forward through the train, from carriage to carriage, fighting bloodily on the way with the security. The rebels are not aware, that their rebellion has been planned by Wilford, who in this way regulates the population of the train and at the same time chooses a new engine driver. The film somewhat slightly bizarre but intriguing.