Bridge of Spies (Most szpiegów)
Gatunek: sensacyjny
Film inspirowany wydarzeniami historycznymi. Pierwszym z nich jest schwytanie w 1957 roku rosyjskiego szpiega Rudolfa Abla. Drugim jest zestrzelenie amerykańskiego samolotu U-2 nad ZSRR i schwytanie pilota Francisa Powersa. Amerykanie chcą urządzić rosyjskiemu szpiegowi "uczciwy proces" po czym go stracić. Obrońcą z urzędu zostaje nowojorski prawnik James Donovan (Tom Hanks), który uważa, wbrew prawniczemu establishemntowi i opini publicznej, że kazdy ma prawo do uczciwego postępowania sądowego. Szpieg zostaje uznany za winnego, ale Donovanowi udaje się prekonać sędziego, aby nie skazywać go na karę śmierci, bo być może Rosjanie też kiedyś schwytają amerykańskiego szpiega, a wtedy będzie można dokonać wymiany. Sędzia przyjmuje ten argument i Abel dostaje 30 lat więzienia. Okazuje się, że przewidywania Donovana były prorocze. Po schwytaniu Powersa przez Rosjan, władze amerykańskie chcą dokonać wymiany szpiegów. Ale ponieważ jest apogeum zimnej wojny, nie chcą tego robić oficjalnie. Ich wysłannikiem zostaje Donovan. Bez wsparcia, jako prywatna osoba udaje się do wschodniego Berlina, by negocjować z Rosjanami wymianę szpiegów. Okazuje się zręcznym negocjatorem i udaje mu sie uzyskac wymianę nie tylko Powersa ale i jeszcze jednego amerykańskiego obywatela. W myśl powiedzenia "Twój sukces jest naszym sukcesem, ale twoja porazka jest twoją porazką" Donovan zostaje prawie bohaterem narodowym. Film trochę płytki ale warto zobaczyć.
Bridge of Spies
Genre: spy film
This film is inspired by real historical events. The first one is capturing Russian spy – Rudolf Abel in 1957. The second one is shooting down an American plane U-2 over the Soviet Union and capturing the pilot – Francis Powers. Americans want to organize a “fair” trial for Russian spy and next to execute him. James Donovan (Tom Hanks), a lawyer from New York, becomes a counsel and he believes, in defiance of the lawyer community and public opinion, that everyone has the right to the fair judicial procedure. The spy is convicted, but Donovan succedes to convince the judge not to sentence him to death penalty, because one day the Russians may also capture an American spy and then an exchange of spies may take place. The judge accepts this argument and Abel is sentenced to thirty years imprisonment. It turns out that Donovan’s predictions were prophetic. After apprehending Powers by Russians, the Amerinac authorities want to carry out the exchange. But because exist the high point of COld War they don’t want to perform this officialy. Donovan travels without any support to East Berlin, as a private individual, to negotiate with Russians the exchange of spies. He turnes out to be a good negotiator and he succeedes in not only exchanging Powers but also another American citizen. Donovan practicaly becomes an national hero according to the proverb “Your success is our succes but your failure is your failure”. The film lacks depth but it is worth seeing.