Barry Lyndon
Gatunek: obyczajowy
Europa w XVIII wieku. Zubożały irlancki szlachcic Redmond Barry chce uchodzić za gentlemana i dostać się w wyższe warstyw społeczeństwa. Po zabiciu w pojedynku konkurenta do reki swojej ukochanej musi uciekać w obawie przed sądem. W drodze do Dublina zostaje obrabowany i z braku pomysłu na dalsze życie wstępuje do armii króla Jerzego II. Przerażony okrucieństwem wojny siedmiotelniej w Prusach, dezerteruje i wiedzie beztroskie życie u boku pruskiej słomianej wdowy. Udaje się dalej, ale zostaje schwytany przez wojska pruskie. Mając do wyboru oddanie w ręce Anglików a wstąpienie do armii pruskiej, wybiera dalszą wojaczkę. Wdaje się w łaski swojego kapitana, który po zakończeniu wojny wykorzystuje Redmonda jako szpiega, który ma obserwowac poczynania tajemniczego angielskiego szlachcica-szulera. Redmond przyznaje się szulerowi kim jest, a szuler ułatwia mu ucieczke z Prus. Razem wioda beztroskie życie szulerów, az Redmond zapoznaje piękną lady Lyndon. Wkrótce jej mąż umiera, a Redmond zostaje jej mężem. Ale nadal nie jest zadowolony z tego co ma. Chce zostać lordem, ale nie będzie to łatwe. Znakomity film Stanley'a Kubricka. Unikalny pod względem zdjęć, jako że strano się nie używać sztucznego oświetlenia, przez co sceny we wnętrzach wyglądają jak żywcem wzięte ze osiemnastowiecznych obrazów. Warto zobaczyć.
Barry Lyndon
Genre: romance
Europe in 18th century. Redmond Barry is a pauperized Irish nobleman, who wants to present himself as a gentleman and reach the higher level of “echelons”. After killing his beloved woman’s wooer in a duel, he must flee in fear of standing in front of the court. On his way to Dublin he is mugged and becuase of vision for the future he joins to King George II army. Distressed by the atrocity of the Seven Years’ War in Prussia he deserts from army and leads a carefree life at the side of a Prussian grass widow. Going forward he is captured by Prussian soldiers. Having a choice between surrending to English or joining Prussian army he chooses the latter. He falls into his captain favour, who after the end of the war uses Redmond as a spy, who is supposed to observe the activities of a secret English nobleman-cardshark. Redmond reveals his identity to the cardshark, who helps him to escape from Prussia. Together they lead a carefree cardsharks life until Redmond meets the beautiful Lady Lyndon. Shortly her husband dies, and Redmond becomes her husband. But still he is not satisfied with what he has. He wants to become a Lord, but it wouldn’t be easy. A brilliant Stanley Kubrick’s film. Unique because of the photography minimum use of the artificial lighting, which make the interior scenes look like as if taken directly from the 18th century paintings. It’s worth seeing.