Wołyń
Gatunek: dramat
To bardzo smutny film. Opowiada losy młodej kobiety - Zosi, która mimo, iż kocha Ukraińca Pawło, ojciec wydaje ją za starszego od niej wdowca i sołtysa - Macieja. Wybucha II Wojna Światowa i Maciej zostaje zmobilizowany. Po Kampanii Wrześniowej do wsi Zosi wkraczają Rosjanie, witani przez lokalnych Ukraińców, liczących, że powstanie ich własne państwo. Wraca z wojny Maciej, ale uznany za Kułaka, zostaje z całą rodziną deportowany. W ostatniej chwili Pawło przekupuje NKWDzistę i wyciąga ukochaną z wagonu bydlęcego. Zosia spodziewa się dziecka, którego ojcem jest Pawło. Tej samej nocy, gdy Zosia rodzi syna, Pawło zostaje zastrzelony przez Rosjan. Zosia wraca do opuszzonego domu. Z czasem wraca do domu Maciej. Tymczasem Niemcy atakują ZSRR, a UKraińcy witają Niemcow jako oswobodzicieli. Zaczyna sie terror. Najpierw zabici są miejscowi Żydzi. Potem nasila się terror ukraińskich bojówek, aż w końcu dochodzi do rzezi i odwetu Polaków. Zosi udaje się przejść przez nawałnicę ludobójstwa. To smutny film, ale nie dlatego, że dużo w nim okrucieństwa, ale dlatego, że pokazuje jak ludzie, sąsiedzi, potrafia być dla siebie okrutni. Jak proste umysły, skażone chorą ideologią, potrafią eksplodować bezinteresownym okrucieństwem i nienawiścią. To nie film o okrutnych Ukraińcach. To uniwersalny film o tym, że w każdym tkwi ludzka bestia, potrzebująca tylko impulsu, żeby wychynąć na świat. I nie ma znaczenia, że było to 70 lat temu. Takie rzeczy dzieją się i współcześnie - Rwanda, Bośnia, Syria. I w każdej chwili może się zdarzyć ponownie.
Wolyn
Genre: historical drama
This is a very depressing film. It shows the misfortunes of a young woman – Sophie, who though in love with Ukrainian Pavlo, her father decides to give her away to an older widower and village administrator Maciej. The Second World War breaks out and Maciej was forced to join the army). After the September Campaign the Russians march into the Sophia’s village, greeted by local Ukrainians, hoping that their own state will be formed. Maciej returns from a war, but recognized as a kulak, is deported with his family. In the last minute Pavlo bribes the NKWD officer and drags his beloved Sophia from the cattle wagon. Sophia expects a baby, whos father is Pavlo. The same night, when Sophia gives birth to her son, Pavlo is shoot by a Russian. Sophia returns with child to her deserted house. With time Maciej returns to the house. Meanwhile the Germans attack Soviet Union, and Ukrainians greet the Germans as the liberators. A wave of terror begins. Firstly the local Jews are killed. Later acts of terror by the Ukrainian premilitary groups increase which finaly lead to the slaughter of Poles and their revenge. Sophia manages to pass through a huge storm of a genocide. This is a depressing film, not due to huge number of scenes of atrocity but because it shows how the people, neighbours are capable of being to one another. How simple minds, infected by sick ideology, are able to explode with uninterested savagery and hate. This film is not about cruel Ukrainians. It is a general film about the fact in every person there lives a beast, which only needs an impulse to show his head. And it doesn’t matter that these events occured seventy years ago. Such incidents occure these days in Ruanda, Bosnia or Syria.