Get Out
Gatunek: thriller
Czarnoskóry Chris jest początkującym choć obiecującym fotografem. Wybiera się na weekend do domu rodziców swojej dziewczyny Rose. Jest trochę zdenerowany, ponieważ Rose, która jest biała, nie uprzedziła swoich rodziców, że jej chłopak jest czarny. Kolega Chrisa, pracujący w służbach ochrony komunikacji (TSA) - Rod, jest sceptyczny do tego pomysłu, ale obiecuje zaopiekować się psem Chrisa. Rodzice Rose okazują się bardzo uprzejmi i życzliwie nastawieni do Chrisa, ale pewne rzeczy, które chłopak zauważa, wydaj mu się dziwne. Przyjeżdżają znajomi rodziców Rose i pod nieobecność Chrisa, który udaje się na spacer, dochodzi do tajemniczej licytacji. Wśród gości Chris rozpoznaje murzyna, który zaginął kilka miesięcy temu. Dzieli się telefonicznie podejrzeniami z Rodem, który nakazuje mu uciekać stamtąd czym prędzej. Zapada zmierzch, wyjeżdżają goście i dochodzi do finałowej konfrontacji. Rose okazuje się naganiaczką, która sprowadza wyselekcjonowanych murzynów do domu rodziców, a ci hipnotyzują ich po czym ojciec Rose dokonuje na nich okrutnego zabiegu neurologicznego. Żli ludzie zostają ukarani, a główny bohater wychodzi z opresji cało. Pomysł ciekawy, choć nieoryginalny. Jedyne co razi to brudne narzędzia chirurgiczne oraz mało realistyczna scena operacji neurologicznej. Poza tym - niezła zabawa. Do obejrzenia.
Genre: thriller
Afroamerican Chris is a beginner and yet very promising photographer. He goes for a weekend to Rose - his girlfriend's parents house. He is slightly nervous because Rose, who is white, hasn’t informed her parents that her boyfriend is black. Chris’ friend Rod, who works in Transport Security Administration is sceptical about this idea, but promisses to look after Chris’ dog. Rose’s parents turn out to be very hospitable and kind towards Chris, but certain things, which the boy notices, seem to him very strange. Friends of Rose's parents arrive and during Chris walk in the countryside, a mysterious action takes place. Amongst the guests Chris recognizes a black man, who disappeared a few moths ago. He shares his suspicion over the phone with Rod, who advices him to run from there as fast as he can. Dusk falls, the guests are leaving and a final confrontation takes place. Rose turns out to be a tout, who brings selected black people to her parent's house, who in turn hypnotise them and after which her father performs on them a cruel neurological surgery. Evil people are punished and the main character who comes out the oppresion unhurt. The story is interesting although not too original. The only thing that hurts the eye are the dirty surgical tools as well as the nonrealistic scene of the neurological operation. Except for this it's not bad entertainment.
The film can be recommended.