Blade Runner 2049 8/10
Gatunek: s-f
K (Ryan Gosling) jest nowym typem androida, całkowicie podporządkowanym ludziom i pracującym w policji jako tropiciel i eliminator androidów starego typu. Podczas jednej z akcji dowiaduje się o istnieniu w przeszłości Rachel - szczytowego, unikalnego modelu androida, opracowanego przez Tyrela. Była unikalna, ponieważ mogła rodzić inne androidy, czyli de facto stała się prekursorem nowego, lepszego gatunku człowieka. Gdzieś istnieje dziecko Rachel i K ma za zadanie je znaleźc i unicestwić, by zapobiec rewolucji o nieprzewidywanych dla ludzkości konsekwencjach. Na dziecko Rachel dybie również Wallace - multimilioner, wizjoner i następca Tyrela. Ale on chce je odnaleźć i poddać wiwisekcji, by zrozumieć tajemnicę rozmnażania się androidów, co umożliwiłoby mu tworzenie ich w milionach, a nie tysiącach, a dzięki temu błyskawiczną kolonizację setek nowych planet, ku chwale korporacji Wallace'a. Śledztwo prowadzone przez K prowadzi do niepokojącego stwierdzenia, że łowca androidów poluje na samego siebie. A, no i jeszcze Deckard - relikt dawnego świata, chyba trochę na siłę tu wepchnięty, żeby Harrison Ford mógł sobie dorobić. Jego brak nie wpłynąłby zupełnie na spójność opowieści. Sam film jest godnym sequelem "Blade Runnera". Ten sam mroczny klimat, muzyka i jeszcze lepsze panoramy dystopijnego megamiasta, robiące mocne wrażenie na dużym ekranie. Warto zobaczyć.
Genre: s-f
K (Ryan Gosling) is a new type of android, completely subordinated to human beeing and working in police force as tracer and eliminator of older types of androids. During one of the actions K finds out about Rachel's past existence - supreme and unique android model, designed by Tyrel. She was unique, beacuse she was able to give birth to other androids, which means in fact that she was the progenitor of new, better human species. Somwhere Rachel's child exists and the K's mission is to find it and destroy it in order to prevent a revolution of unpredictable consequences for mankind. Wallace, a multimilionnaire, visionary and Tyrel's successor also is searching for Rachel's child. He wants to find it and subjected to vivisection it to understand the secret of android reproduction, which would alloow him to produce millions and not thousands of androids and due to this immediate colonization of hundres of new planets, for the glory of Wallace's corporation. The investigation conducted by K leads to a disturbing assortion, that the blade runner in fact hunting himself. And there is also Deckard - the relict of a bygone world, perhaps slightly entered to the film by force, so that Harrison Ford could be handsomely rewarded. His absence would have no influnce on the coherence of the plot. This film is a worthy sequel of a film "Blade Runner". The same sinister atmosphere, music and even better panorama of dystopian metropolis, make a strong impression on the big screen. It's worth seeing.