Jestem mordercą
Gatunek: dramat obyczajowy
Film oparty na historii polowania na wampira z Zagłębia - Marchwickiego, aczkolwiek nazwisko podejrzanego jest zmienione. Tak naprawdę to film o skundleniu, a sprawa Marchwickiego jest tu tylko tłem. Film o pogoni za sukcesem i sławą za wszelką cenę. Trochę podobny pod tym względem do "Wodzireja", tyle, że tu mamy ambitnego młodego oficera milicji - Janiszewskiego, który zostaje szefem zespołu śledczego, starającego się dopaść "wampira". Z początku ideowy i uczciwy, stopniowo staje się cyniczny i bezwzględny, fałszuje dowody, wymusza zeznania rzekomych świadków, a nawet podkłada świnię swojemu najlepszemu przyjacielowi. Podobnie jak Truman Capote w filmie "Capote", zdobywa zaufanie, a nawet swego rodzaju przyjaźń z oskarżonym, który bierze to za dobrą monetę, a tymczasem Jasiński bezwzględnie to wykorzystuje, by osiągnąć swój cel. Dobrze oddane realia PRL. Nie jest to może film wybitny, ale warty obejrzenia. Jak zwykle znakomity Jakubik w roli podejrzanego. Do tego dobra rola Agaty Kuleszy jako jego żony, prostej kobiety zagubionej w sytuacji, która ją przerosła.
I am a murderer
Genre: social drama
The film based on the story of hunting for Marchiwcki - "a vampire from Zagłębie", though suspect's surname has been changed. In fact this is film about the demoralization and Marchwicki's case is used here just as a backdrop. This is a film about the pursuit for success and fame at any cost. In this regard it is similiar to the film "Master of Ceremonies", except that we have a young, abitious militia officer - Janiszewski, who becomes a leader of a team of investigators trying to catch the vampire. At the beginning he is an idealist and sincere, slowly becomes cynical and relentless, fabricates evidences, exorts statements from alleged witnesses, and even plays a "drirt trick" his best friend. Similarly like Truman Capote in "Capote" film, he wins the trust and even some sort of friendship from the accused person, who interpretes this as a good will gesture. Meanwhile, Janiszewski uses this uncompromisingly, to achieve his goal. The film good portrayes the realities of the communistic times in Poland. It might not be a masterpiece, nevertheless it's worth seeing. Jakubik, as always,plays the remarkablerole of the suspect. In addition the good part playing by Agata Kulesza as his wife, a simple lost woman in a situation, which outgrew her.