Czerwony pająk
Gatunek: sensacyjny
Film luźno oparty na historii Karola Kota - młodego seryjnego mordercy działającego na terenie Krakowa. Główny bohater - Karol Kremer to jedynak, osiemnastolatek pochodzący z dobrej, choć dość oszczędnie okazującej uczucia rodziny. Pewnego dnia jest świadkiem zabójstwa chłopca przez seryjnego mordercę, który terroryzuje miasto. Karol śledzi mordercę. Z czasem zaczyna prowadzić z nim grę, w którą sam się wciąga. Fascynuje go ten inny, mroczny świat, tak jakby coraz bardziej utożsamiał się z mordercą. Stają się swego rodzaju przyjaciółmi. Karol doprowadza do tego, że morderca zabija jego dziewczynę. Karol coraz bardziej zatraca się w utożsamianiu się z mordercą, aż w końcu zgłasza się na milicję i podaje się za poszukiwanego. Początkowo śledczemu wszystko się zgadza. Karol zna modus operandi sprawcy, pokazuje na wizjach lokalnych jak i gdzie mordował ofiary. Ale z czasem milicjant nabiera podejrzeń, że Karol jest tylko "fanem" mordercy,a nie nim samym. Jednak machina wymiaru sprawiedliwości już została puszczona w ruch i młody chłopak zostaje skazany na karę śmierci. Dziwny film. Nic nie wyjaśnia, a kamera tylko towarzyszy bohaterowi podczas jego dziwnej drogi ku samozagładzie. Do obejrzenia.
Red spider
Genre: action movie
This film is loosely based on the true story of Karol Kot – a young, serial killer in the Kraków area. Main protagonist – Karol Kremer is single child, eighteen years old, from good family, despite limited expression of family feelings. One day he is a witness to the murder of boy by a serial killer who is terrorizing the city. Karol follows the murderer. With time he starts to play a game with him, which draws him in. He is fascinated that different, sinister world, as if increasingly identify himself with the murderer. In some way they become friends. Karol drives to a situation where the murderer kills his girlfriend. Karol increasingly looses himself in this identity with murderer and in the end reports to the police and pretends to be the wanted person. At the beginning all fits in with the police investigaton, Karol knows the modus operandi of the murderer, showing on the scene of the crime how and where he murdered the victims. However the police become suspicious that karol is only a fan of the murderer but not the actual murderer. But the wheels of justice have already started turning and the young boy is sentenced to death This is a strange film. It doesn't explain anything, only camera accompanies the hero during his strange journey to selfdestruction. The film can be recommended.