Annihilation
Gatunek: s-f
Lena (mocno wychudzona Natalie Portman) jest wykładowcą biologii i byłym żołnierzem wojsk lądowych. Już takie połączenie atutów głównej bohaterki powinno być dla widza sygnałem ostrzegawczym. Jej mąż Kane, też jest żołnierzem i wyjeżdża na tajną misję, po czym słuch po nim ginie i przez rok nie daje znaku życia. Lena uznaje go w końcu za zmarłego i bierze się do malowania sypialni. W tym momencie wraca mąż, ale jest jakiś dziwny. Niczego nie pamięta, nie wie jak trafił do domu, a podczas rozmowy zaczyna krwawić z ust. W drodze do szpitala ambulans zostaje zatrzymany przez tajne służby i bohaterka wraz z mężem trafia do tajnego ośrodka wojskowego. Tam zostaje zapoznana z historią Obszaru X. Jest to fragment parku narodowego, którego centralnym punktem jest latarnia morska. I wlaśnie do tej latarni przyleciało coś z kosmosu i zaczęło świecić po okolicy. Co gorsza, obszar zajęty przez tajemnicze światło ciągle się powiększa. Lena dołącza do feministycznej ekipy, która chce zbadać co dzieje się w latarni, bo męskiemu oddziałowi żołnierzy to się nie udało. Dalej już jest schematycznie - ida i idą, dziwują się mutacjom wywoływanym przez tajemnicze tęczowe światło, co chwila coś je atakuje, aż w końcu przy życiu zostaje Lena. Dobre efekty wizualne, niezła muzyka, ale fabuła przekombinowana, choć jest kilka ciekawych pomysłów. Słabe zakończenie. Film raczej dla fanów.
annihilation
Genre: s-f
Lena (very slim Natalie Portman) is a lecturer of a biology and former soldier of ground troops. Such mix of the heroine’s attributes should be a warning signal for the viewer. Her husband Kane is also a soldier, who goes on secret mission and he is never seen again. After a year Lena presumes him dead and starts to paint their bedroom. In this moment her husband returns, but looks strange. He doesn’t remember anything, he doesn’t know how he find his way home, and during conversation he starts to bleed from his mouth. On the way to hospital the ambulance is stopped by secret service and protagonist with her husband ends up on a secret military site. There she learns about the history of Area X. This is a part of a national park, whos central point is a lighthouse. And into this lighthouse something comes from the outer space and has begun to shine over the area. What is worse, that the area taken over by the mysterious light still continous to grtow larger. Lena joints to a feministic team, that wants to examine what is going on in the lighthouse, since the male unit failed to do so. Next part of the story is schematic - they are walking and walking, they are surprised of the mutations generated by the mysterious rainbow light, every few moments something attacks them and finally only Lena survives. Good visual effects, fairy good music, but the story is complex, but there are a few good ideas. Weak ending. Film rather for fans.