Looper (Pętla czasu)
Gatunek: s-f
Tytułowy "looper" to nazwa płatnego zabójcy, który wykonuje wyroki na ludziach przysłanych przez mafię z przyszłości. W przyszłości trudno jest pozbyć się ciała, dlatego mafia wysyła swoje ofiary w przeszłość, wraz z zapłatą za zabójstwo i pozbycie się ciała. Po kilkudziesięciu latach kariery starzy looperzy są przysyłani z przyszłości, aby zostali zabici przez samych siebie. Nazywa się to zamknięciem pętli. Nad looperami czuwa wysłannik mafii - oczywiście też pochodzący z przyszłości. Jednym z looperow jest Joe. Pewnego dnia system jednak się załamuje i stary Joe przysłany z przyszłości atakuje swoje młodsze wcielenie i ucieka. Stary Joe odnaleźć w przeszłości tajemniczego okrutnego szefa mafii, zwanego Rainmaker, który w przyszłości przyczynił się do zabójstwa żony Joe, a jego samego kazał wysłać w przeszłość do likwidacji. Stary Joe zna tylko datę urodzenia Raimakera, więc systematycznie wyszukuje i zabija dzieci urodzone w tym dniu. Paradoksalnie młody Joe staje w obronie jednego z dzieci znajdujących się na liście Starego Joe. Ciekawy pomysł i dobry scenariusz. Interesująco pokazana nieodległa przyszłość. Warto zobaczyć.
Looper
Genre: s-f
The titled “looper” is the name of a paid hit man, who performes sentences on people send by the mafia of future time. In such time it is difficult to dispose of a body, therefore the mafia sends its victims of the future, together with payment for killing and disposing of the body. After long years in their job, the old loopers are sent from the future, to kill themselfs. This is known as “closing the loop”. The loopers are controlled by a mafia member, obviously originating from the future. One of the loopers is Joe. One day the system collapses, and old Joe sent from the future to “close the loop”, attacks his own younger body and runs away. Old Joe wants to find in the past the mysterious cruel mafia boss, known as “Rainmaker”, who in the future contributed to the death of Joe’s beloved wife and ordered to send Joe into the past for extermination. Old Joe knows only the Rainmakers’ date of birth, so he systematicaly seeks and kills all children, who were born on that day. Paradoxically young Joe stands in defence of the child found on Old Joe’s list. Absorbing idea and good story. The nearest future is interestingly depicted. Worth seeing.