Prawidłowe wartości badań laboratoryjnych (wybór)
UWAGA!
Prawidłowe wartości badań laboratoryjnych opracowane są dla około 95% populacji.
Jeżeli Twoje wyniki badań odbiegają od normy, nie oznacza to (z reguły), że jutro umrzesz.
Należy skonsultować je z lekarzem, a najlepiej powtórzyć badanie jeszcze raz.
Warto też sprawdzić, czy na otrzymanym wyniku jest na pewno Twoje nazwisko.
Ze zrozumiałych względów nie zamieszczono tu interpretacji wyników badań.
Symbol Opis Wartości Uwagi
KREW (OSOCZE, SUROWICA)
Acetooctan + aceton Ciała ketonowe 0,3 - 2,0 mg%
(3 - 20 mg/l)
(S); [2]
ACP patrz Fosfataza kwaśna    
Adrenalina całkowita Epinefryna 0,6 - 3,6 nmol/l (P); [6]
AlAT Aminotransferaza alaninowa <=30 j.m.
(<= 510 nmol/l/s)
(S); [2]
ALP patrz Fosfataza alkaliczna    
ALT patrz AlAT    
Aluminium patrz Glin    
Aminopeptydaza leucynowa LAP 16 - 32 U/l (S); [5]
Aminotransferaza alaninowa patrz AlAT    
Aminotransferaza asparaginianowa patrz AspAT    
Amylaza Diastaza 25 - 125 U/l powyzej 70 r.ż. - 20 - 160 U/l; [3]
Androstenedion Androstenedion 3,5 - 7 nmol/l [K]; 3 - 5 nmol/l [M]
(1 - 2 ng/ml [K]; 0,8 - 1,3 ng/ml [M])
(P); [4]
Antygen specyficzny gruczołu krokowegoa patrz PSA    
AP patrz Fosfataza alkaliczna    
APTT patrz Czas kaolinowo-kefalinowy    
Arsen As 12 - 20 nmol/l (S); [6]
AspAT Aminotransferaza asparaginianowa <=30 j.m.
(<= 510 nmol/l/s)
(S); [2]
AST patrz AspAT    
Bazocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
Białe krwinki krwi patrz Morfologia krwi obwodowej    
Białko całkowite Białko całkowite 60 - 80 g/l
(6 - 8 g/dl)
[3]
Białko C-reaktywne   < 0,005 g/l
(< 0,5 mg%)
zależy od wieku i płci
(S, P); [5]
Bilirubina całkowita Bilirubina całkowita <= 1mg%
(<= 17,1 mcmol/l)
(S); [2]
Ca Wapń całkowity 8,5 - 10,5 mg%
(2,1 - 2,6 mmol/l)
(S); [2]
Ceruloplazmina   0,94 - 3,75 mcmol/l
(15 - 60 mg%)
(S); [5]
Cholesterol całkowity Cholesterol całkowity 3,9 - 6,85 mmol/l
(150 - 265 mg/dl)
(S, P); zależy od wieku; [1]
Cholesterol - frakcja HDL HDL > 1,04 mmol/l
(> 40 mg/dl)
(S, P); [1]
Cholesterol - frakcja LDL LDL < 4,68 mmol/l
(< 180 mg/dl)
(S, P); [1]
Cholesterol - frakcja VLDL VLDL < 1,04 mmol/l
(< 40 mg/dl)
(S, P); [1]
Cholinoesteraza   3000 - 8000 U/l (S, P); [5]
CO2 Dwutlenek węgla całkowity 24 - 29 mmol/l (S, P); [1]
Chrom Cr 1,5 - 4,7 nmol/l (S); [6]
Ciała ketonowe patrz Acetooctan + aceton    
CK patrz Kinaza kreatynowa    
CRP patrz Białko C-reaktywne    
Cukier patrz Glukoza    
Cynk Zn 12 - 16 mcmol/l (S); [6]
Czas częściowej tromboplastyny patrz Czas kefalinowy    
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji patrz Czas kaolinowo-kefalinowy    
Czas fibrynolizy Czas lizy skrzepu euglobulin 100 - 300 min. [3]
Czas kaolinowo-kefalinowy Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, APTT 42 - 65 s [3]
Czas kefalinowy Czas częściowej tromboplastyny, PTT 65 - 80 s [3]
Czas krwawienia Czas krwawienia < 7 min (420 s) [3]
Czas krzepnięcia krwi Czas krzepnięcia 4 - 10 min [3]
Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu patrz Czas rekalcynacji    
Czas lizy skrzepu euglobulin patrz Czas fibrynolizy    
Czas protrombinowy PT wskaźnik protrombinowy: 80 - 120%
INR: 0,9 - 1,3
wskaźnik Quicka: 70-100%
[3]
Czas rekalcynacji Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu osocze cytrynianowe: 100 - 180 s
osocze bogatopłytkowe: 75 - 135 s
[3]
Czas trombinowy TT 14-21 s
wartość kontrolna +- 3 s
bl; [4]
Czerwone krwinki krwi patrz Morfologia krwi obwodowej    
Dehydrogenaza mleczanowa LD[1] 140 - 290 U/l (S), [5]
Dehydrogenaza hydroksymaślanowa HBD[1] 55 - 140 U/l (S), [5]
Diastaza patrz Amylaza    
Dopamina całkowita Dopamina 7 - 27 nmol/l (P); [6]
Dwutlenek węgla całkowity patrz CO2    
Dwutlenek węgla - ciśnienie cząstkowe patrz pCO2    
Elektrolity patrz Ca, K, Na    
Enzymy wątrobowe patrz AlAT, AspAT    
Epinefryna patrz Adrenalina    
Erytrocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
ESR patrz OB    
Estradiol Estradiol 70 - 220 pmol/l [K]; < 180 pmol/l [M]
(20 - 60 pg/ml [K]; < 50 pg/ml [M])
(P); [4]
FAL patrz Fosfataza alkaliczna    
Falk patrz Fosfataza alkaliczna    
Fe Żelazo 70 - 150 mcg%
(12,5-26,9 mcmol/l)
(S); [2]
Fe - całkowita zdolność wiązania TIBC 45 - 70 mcmol/l
(250 - 400 mcg/l)
(S); [6]
Ferrytyna Ferrytyna 56 mcg/l [K]; 123 mcg/l [M] (P); [6]
Fluor całkowity F 3,0 - 6,6 mcmol/l (P); [6]
Fosfataza alkaliczna ALP, AP, Falk, FAL noworodki: 50 - 165 U/l
dzieci: 20 - 150 U/l
dorośli: 20 - 70 U/l
(izoenzym jelitowy: 0 - 18 U/l
izoenzym kostny: 20 - 120 U/l
izoenzym wątrobowy: 20 - 130 U/l)
(S); [3]
Fosfataza kwaśna ACP dzieci: 0,67 - 1,07 U/l
dorośli: 0,1 - 0,63 U/l
(S); [3]
Fosfataza kwaśna sterczowa   < 4 U/l (S); [5]
Fosfor nieorganiczny patrz P nieorganiczny
Gammaglutamylotransferaza patrz GGTP    
Gammaglutamylotranspeptydaza patrz GGTP    
GGT patrz GGTP    
GGTP gammaglutamylotranspeptydaza, gammaglutamylotransferaza, GGT 1 - 5 j.m.
(16,7 - 83,3 nmol/l/s)
(S); [2]
Glin Al 94 - 186 nmol/l (S); [6]
Glukoza   3,6 - 6,1 mmol/l
(65-110 mg/dl)
(S, P); [1]
GOT patrz AspAT    
GPT patrz AlAT    
Granulocyty obojętnochłonne patrz Morfologia krwi obwodowej    
Granulocyty zasadochłonne patrz Morfologia krwi obwodowej    
GT patrz GGTP    
Haptoglobina   0,2 - 2,04 g/l
(20 - 204 mg%)
(S); [5]
Hb patrz Morfologia krwi obwodowej    
HBD[1] patrz Dehydrogenaza hydroksymaślanowa    
HBG patrz Morfologia krwi obwodowej    
Hct patrz Morfologia krwi obwodowej    
HDL patrz Cholesterol - frakcja HDL    
Hematokryt patrz Morfologia krwi obwodowej    
Hemoglobina patrz Morfologia krwi obwodowej    
Ht patrz Morfologia krwi obwodowej    
IgA Immunoglobulina A 90 - 325 mg%
(0,9 - 3,25 g/l)
(S); [2]
IgD Immunoglobulina D 0 - 3 mg%
(0 - 0,03 g/l)
(S); [2]
IgE Immunoglobulina E 0,03 mg%
(0,0003 g/l)
(S); [2]
IgG Immunoglobulina G 720 - 1500 mg%
(7,2 - 15,0 g/l)
(S); [2]
IgM Immunoglobulina M 45 - 150 mg%
(0,45 - 1,5 g/l)
(S); [2]
Immunoglobuliny patrz IgA, IgD, IgE, IgG, IgM    
Insulina Insulina 43 - 186 pmol/l
(6 - 26 mcU/ml)
(P, S); [4]
INR parz Czas protrombinowy    
K Potas 3,5 - 5,0 mEq/l
(3,5 - 5,0 mmol/l)
(P); [2]
Kalcytonina Kalcytonina < 50 ng/l
(< 50 pg/ml)
(P), [4]
Kinaza kreatynowa CK kobiety: 40 - 285 u/l
mężczyźni: 55 - 370 U/l
(S); [3]
Klirens kreatyniny Ckr > 82 ml/min (S); [7]
Kortyzol Kortyzol 280 - 700 nmol/l (10 - 25 mcg%) (P; S); [6]
Kreatynina Kreatynina 0,7 - 1,5 mg%
(60 - 130 mcmol/l)
(S); [2]
Krwinki białe patrz WBC    
Krwinki czerwone patrz RBC    
Krwinki płytkowe patrz Plts    
Kwas mlekowy patrz Mleczany
Kwas moczowy Kwas moczowy 3 - 7 mg%
(180 - 420 mcmol/l)
(S); [2]
LAP patrz Aminopeptydaza leucynowa    
LD[1] patrz Dehydrogenaza mleczanowa    
LDL patrz Cholesterol - frakcja LDL    
LEU[2] patrz Morfologia krwi obwodowej    
Leukocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
Limfocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
Lipaza   30 - 180 U/l (S); [5]
Lipidy Lipidy całkowite 4,5 - 10 g/l
(450 - 1000 mg/dl)
(S); [1]
Lipidy - frakcje patrz Cholesterol - frakcje    
LYMP[1] patrz Morfologia krwi obwodowej    
MCK patrz Morfologia krwi obwodowej    
MCHC patrz Morfologia krwi obwodowej    
MCV patrz Morfologia krwi obwodowej    
Methemoglobina Methemoglobina < 2 mg/l
( < 2 mcg/ml)
(S); [4]
Miedź Cu 10 - 20 mcmol/l (S); [6]
Mleczany Mleczany 0,5 - 1,5 mmol/l (S); [8]
Mocznik Mocznik 15 - 40 mg%
(2,5 - 6,7 mmol/l)
(S); [2]
MONO patrz Morfologia krwi obwodowej    
Monocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
Na Sód 135 - 145 mEq/l
(135 - 145 mmol/l)
(P); [2]
Neutrocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
Noradrenalina całkowita Norepinefryna 5 - 7 nmol/l (P); [6]
OB Opad Biernackiego 1 - 12 mm/h [K]; 1 - 8 mm/h [M] [6]
Ołów Pb 0,7 - 1,3 mcmol/l (B); [6]
Opad czerwonych krwinek patrz OB    
P nieorganiczny Fosfor nieorganiczny 3 - 5 mg%
(0,97 - 1,61 mmol/l)
(S); [2]
pCO2 Ciśnienie cząstkowe (parcjalne) dwutlenku węgla 35 - 45 mmHg
(4,7 - 6,0 kPa)
(B); krew tętnicza; [1]
PCV patrz Morfologia krwi obwodowej    
Plts patrz Morfologia krwi obwodowej    
Płytki krwi patrz Morfologia krwi obwodowej    
pO2 Ciśnienie cząstkowe (parcjalne) tlenu 80 - 100 mmHg
(10,67 - 13,33 kPa)
(B); zależy od wieku; [1]
Potas patrz K    
Progesteron Progesteron 6 - 60 nmol/l [K]; < 6 nmol/l [M]
(2 - 20 ng/ml [K]; < 2 ng/ml [M])
(P); [4]
PSA Antygen specyficzny gruczołu krokowego <40 r.ż. <2,5 ng/ml
>40 r.ż. <4,0 ng/ml
[3]
PT patrz Czas protrombinowy    
PTT patrz Czas kefalinowy    
RBC patrz Morfologia krwi obwodowej    
RDW patrz Rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów    
Retikulocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
Rets patrz Morfologia krwi obwodowej    
Rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów RDW 11,5 - 14,5 %  
Rtęć Hg 7 - 17 nmol/l (B); [6]
Sed rate patrz OB    
Sód patrz Na    
ŚM[1] patrz Morfologia krwi obwodowej    
ŚOK patrz Morfologia krwi obwodowej    
ŚS[1] patrz Morfologia krwi obwodowej    
T3 patrz Trójjodotyronina całkowita    
T4 patrz Tyroksyna całkowita    
Testosteron Testosteron < 3,5 nmol/l [K dorosłe]; 10 - 35 nmol/l [M dorośli]
(< 1 ng/ml [K dorosłe]; 3 - 10 ng/ml [M dorośli])
(P); [4]
TIBC patrz Fe - całkowita zdolność wiązania    
Tlen - ciśnienie cząstkowe patrz pO2    
Transferyna Transferryna 2,3 - 3,9 mg/l
(230 - 390 mcg/dl)
(S); [4]
TRIG Trójglicerydy < 1,9 mmol/l
(< 165 mg/dl)
(S); [1]
Trombocyty patrz Morfologia krwi obwodowej    
Troponina I Troponina I 0 - 0,4 mcg/l
(0 - 0,4 ng/ml)
(S); [4]
Troponina T Troponina T 0 - 0,1 mcg/l
(0 - 0,1 ng/ml)
(S); [4]
Trójglicerydy patrz TRIG    
Trójjodotyronina całkowita T3 1,2 - 3,1 nmol/l
(78 - 202 ng/dl)
(S), [3]
TT patrz Czas trombinowy    
Tyroksyna całkowita T4 58 - 154 nmol/l
(4,5 - 12 mcg/dl)
(S), [3]
Tyroksyna wolna wT4 9 - 24 pmol/l
(0,7 - 1,9 ng/dl)
(S), [3]
VLDL patrz Cholesterol - frakcja VLDL    
volfr patrz Morfologia krwi obwodowej    
Wapń całkowity patrz Ca    
WBC patrz Morfologia krwi obwodowej    
Witamina A   0,9 - 2,8 mcmol/l (P, S); [6]
Witamina B1   70 - 230 nmol/l (P, S); [6]
Witamina B2   100 - 640 nmol/l (S); [6]
Witamina B6   20 - 140 nmol/l (P, S); [6]
Witamina B12   125 - 1100 pmol/l (P, S); [6]
Witamina C   11 - 80 mcmol/l (P, S); [6]
Witamina E Tokoferol 12 - 37 mcmol/l (P, S); [6]
Wskaźnik Quicka patrz Czas protrombinowy    
wT4 patrz Tyroksyna wolna    
Żelazo patrz Fe    
Żelazo - całkowita zdolność wiązania patrz Fe - całkowita zdolność wiązania    
MOCZ
Albuminy Albuminy < 30 mg/24 [2]
Aldosteron Aldosteron 4 - 14 mcg/24 h
(11 - 38,8 nmol/24 h)
[2]
Amoniak Amoniak 280 - 700 mg N/24 h
(20 - 50 mmol/24 h)
[3]
Białko Białko kobiety: 27 - 90 mg/24 h
mężczyźni: 0-150 mg/24 [1]
[3]
Białko Bence-Jonesa Białko Bence-Jonesa (-) ujemny [6]
Ciężar właściwy Gęstość 1018 - 1030 g/l [3]
Cukier patrz Glukoza    
Fe Żelazo < 0,2 mg/24 h
(< 3,58 mcmol/l)
[2]
Glukoza Glukoza 0 mg%
(0 mmol/l)
[2]
Kreatyna Kreatyna <100 mg/24 h
(< 0,75 mmol/l)
[2]
Kreatynina Kreatynina 15 - 25 mg/kg/24 h
(0,13 - 0,22 mmol/kg/24 h)
[2]
Kwas moczowy Kwas moczowy 700 - 800 mg/24 h
(4,16 - 4,75 mmol/24 h)
[2]
Urobilinogen Urobilinogen < 5 mg/24 h
(< 8,44 mcmol/24 h)
[2]
Żelazo patrz Fe    
KAŁ
Azot patrz N
Fe Żelazo < 1 mg/24 h
(< 17,9 mcmol/24 h)
[2]
N Azot 70 - 180 mmol/24 h
(1,0 - 2,5 g/24 h)
[6]
p[1] Kwasowość/zasadowość 6,8 - 7,3 [6]
Protoporfiryna Protoporfiryna 2,0 mcmol/24 h
(955 mcg/24 h)
[6]
Sterkobilinogen Sterkobilinogen 50 - 500 mcmol/24 h
(30 - 300 mg/24 h)
[6]
Tłuszcz całkowity Tłuszcz całkowity 11 - 22 mmol/24 h
(3 - 6 g/24 h)
[6]
Urobilinogen Urobilinogen 68 - 470 mcmol/d
(40 - 280 mg/d)
[4]
Uroporfiryna Uroporfiryna 25 - 70 nmol/24 h
(20 - 60 mcg/24 h)
[6]
Żelazo patrz Fe    
PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY (PŁYN M-R)
Albuminy Albuminy 0,066 - 0,442 g/l
(6,6 - 44,2 mg/dl)
[4]
Azot ogólny Azot ogólny 11,5 - 15,5 mmol/l
(15,7 - 21,9 mg/dl)
[6]
Białko całkowite Białko całkowite 0,2 - 0,5 g/l
(20 -50 mg/dl)
[2]
Bilirubina Bilirubina 0,0 [6]
Ciśnienie Ciśnienie 70 - 180 mmH2O
(0,69 - 1,76 kPa)
[2]
Cl- Chlorki 116 - 122 mmol/l (meq/l) [4]
Glukoza Glukoza 50 - 75 mg%
(2,8 - 4,2 mmol/l)
[2]
IgG Immunoglobulina G 0,009 - 0,057 g/l
(0,9 - 5,7 mg/dl)
[4]
K Potas 2,7 - 3,9 mmol/l (meq/l) [4]
Kreatyna Kreatyna 35,0 - 142,6 mcmol/l
(0,46 - 1,87 mg/dl)
[6]
Kreatynina Kreatynina 44,2 - 193,4 mcmol/l
(0,5 - 2,2 mg/dl)
[6]
Kwas mlekowy Kwas mlekowy 0,8 - 1,4 mmol/l
(0,8 - 16,0 mg/dl)
[6]
Kwas moczowy Kwas moczowy 17,8 - 124,9 mcmol/l
(0,3 - 2,1 mg/dl)
[6]
Leukocyty Leukocyty < 5/ml [4]
Mleczany Mleczany 1 - 2 mmol/l
(10 - 20 mg/dl)
[4]
Na Sód 137 - 145 mmol/l (meq/l) [4]
Objętość Objętość ok. 150 ml (dorośli) [4]
Osmolarność Ciśnienie osmotyczne 292 - 297 mmol/kg
292 - 297 mOsm/l
[4]
Pleocytoza Pleocytoza 0 - 5 [2]
p[1] kwasowość/zasadowość 7,31 - 7,34 [4]
Wskaźnik Ayali Wskaźnik Ayali 5,5 - 6,5 [6]
NASIENIE (SPERMA)
Czas upłynniania Czas upłynniania 10 - 20 minut [6]
Fruktoza Fruktoza 5 - 21 mmol/l [6]
Gęstość Gęstość 1,031 - 1,039 g/ml [6]
Glukoza Glukoza 0,1 - 0,5 mmol/l [6]
Leukocyty Leukocyty 0,33 * 109/l [6]
Objętość Objętość 2 - 6 ml [6]
Osmolalność Osmolalność 330 - 400 mmol/kg [6]
p[1] Kwasowość/zasadowość 7,44 - 7,76 [6]
Plemniki - prawidłowa budowa Plemniki morfologicznie prawidłowe > 80% [6]
Plemniki - ruchliwość Plemniki - ruchliwość > 60% [4]
Plemniki - liczność Plemniki - liczność > 20 mln/ml [4]

 

MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ
Wiek Płeć Wartość
Erytrocyty, Ercs, RBC
0-2 lat K 3,7 - 5,2 * 1012/l  
3-6 lat K 3,6 - 5,1 * 1012/l  
7-39 lat K 3,5 - 5,0 * 1012/l  
40-59 lat K 3,6 - 5,1 * 1012/l  
60-65 lat K 3,5 - 5,2 * 1012/l  
>65 lat K 3,4 - 5,2 * 1012/l  
0-2 lat M 3,4 - 5,0 * 1012/l  
3-6 lat M 3,7 - 5,1 * 1012/l  
7-12 lat M 3,9 - 5,0 * 1012/l  
13-16 lat M 4,1 - 5,5 * 1012/l  
17-19 lat M 3,9 - 5,6 * 1012/l  
20-39 lat M 4,2 - 5,6 * 1012/l  
40-49 lat M 4,0 - 5,6 * 1012/l  
50-59 lat M 3,9 - 5,6 * 1012/l  
60-65 lat M 3,9 - 5,3 * 1012/l  
>65 lat M 3,1 - 5,7 * 1012/l  
Leukocyty, Krwinki białe, WBC, LEUK
12 m-cy K/M 6,0 - 17,5 * 109/l  
4 lata K/M 5,5 - 15,5 * 109/l  
6 lat K/M 5,0 - 14,5 * 109/l  
10 lat K/M 4,5 - 13,5 * 109/l  
21 lat K/M 4,5 - 11,0 * 109/l  
dorośli K/M 4,4 - 11,3 * 109/l  
Płytki krwi, Trombocyty, Krwinki płytkowe, PLT, Plts
  K/M 140 - 440 * 109/l  
Retikulocyty, Rets
  K/M 5 - 15 promila (30 - 70 * 109/l)  
Hematokryt, Ht, Hct, volfr, PCV
0-2 lat K 32,5 - 41,0 %  
3-6 lat K 31,0 - 40,5 %  
7-12 lat K 32,5 - 41,5 %  
13-16 lat K 33,0 - 43,5 %  
17-19 lat K 32,0 - 43,5 %  
20-29 lat K 32,0 - 44,5 %  
30-39 lat K 33,0 - 44,0 %  
40-49 lat K 33,0 - 45,0 %  
50-65 lat K 34,0 - 46,0 %  
> 65 lat K 31,5 - 45,0 %  
0-2 lat M 27,5 - 41,0 %  
3-6 lat M 31,0 - 39,5 %  
7-12 lat M 32,5 - 41,5 %  
13-16 lat M 34,5 - 47,5 %  
17-19 lat M 35,5 - 48,5 %  
20-49 lat M 38,0 - 49,0 %  
50-59 lat M 37,5 - 49,5 %  
60-65 lat M 36,0 - 49,5 %  
> 65 lat M 30,0 - 49,5 %  
Hemoglobina, Hb, HBG
0-2 lat K 10,6 - 14,8 g/dl  
3-6 lat K 10,2 - 14,2 g/dl  
7-12 lat K 11,2 - 14,6 g/dl  
13-16 lat K 11,2 - 15,2 g/dl  
17-19 lat K 11,2 - 14,8 g/dl  
20-29 lat K 11,0 - 15,2 g/dl  
30-39 lat K 11,2 - 15,0 g/dl  
40-59 lat K 11,2 - 15,2 g/dl  
60-65 lat K 11,4 - 15,4 g/dl  
> 65 lat K 11,0 - 15,6 g/dl  
0-2 lat M 11,4 - 14,4 g/dl  
3-6 lat M 10,4 - 14,0 g/dl  
7-12 lat M 11,0 - 14,6 g/dl  
13-16 lat M 11,8 - 16,4 g/dl  
17-19 lat M 12,0 - 16,8 g/dl  
20-29 lat M 13,0 - 17,2 g/dl  
30-39 lat M 12,6 - 17,2 g/dl  
40-49 lat M 12,8 - 17,2 g/dl  
50-59 lat M 12,4 - 17,2 g/dl  
> 60 lat M 12,2 - 16,8 g/dl  
WSKAŹNIKI CZERWONOKRWINKOWE
Średnia masa hemoglobiny w erytrocycie, MCH, ŚMH
0-2 lat K 24,0 - 31,0 pg  
3-6 lat K 25,0 - 30,5 pg  
7-12 lat K 25,5 - 31,0 pg  
13-16 lat K 27,0 - 32,0 pg  
17-19 lat K 27,0 - 33,0 pg  
20-29 lat K 27,5 - 33,0 pg  
30-49 lat K 27,0 - 34,0 pg  
50-59 lat K 27,0 - 34,5 pg  
60-65 lat K 26,5 - 33,5 pg  
> 65 lat K 26,0 - 34,0 pg  
0-2 lat M 24,5 - 29,0 pg  
3-6 lat M 25,5 - 29,5 pg  
7-12 lat M 26,0 - 31,0 pg  
13-16 lat M 26,5 - 32,0 pg  
17-19 lat M 27,0 - 32,5 pg  
20-29 lat M 27,5 - 33,0 pg  
30-39 lat M 27,5 - 33,5 pg  
40-59 lat M 27,5 - 34,0 pg  
60-65 lat M 27,0 - 34,5 pg  
> 65 lat M 26,0 - 35,0 pg  
Przelicznik: pg * 0.062 = fmol
Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie, MCHC, ŚSH
0-2 lat K 33,0 - 36,6 g/dl  
3-6 lat K 32,4 - 36,8 g/dl  
7-12 lat K 32,2 - 36,8 g/dl  
13-16 lat K 32,4 - 36,8 g/dl  
17-19 lat K 32,6 - 36,2 g/dl  
20-29 lat K 32,6 - 35,6 g/dl  
30-39 lat K 32,6 - 35,8 g/dl  
40-49 lat K 32,4 - 35,8 g/dl  
50-59 lat K 32,2 - 35,8 g/dl  
60-65 lat K 32,2 - 35,6 g/dl  
> 65 lat K 31,8 - 36,8 g/dl  
0-6 lat M 32,2 - 36,6 g/dl  
7-12 lat M 32,0 - 37,0 g/dl  
13-19 lat M 32,2 - 36,4 g/dl  
20-29 lat M 32,8 - 36,2 g/dl  
30-39 lat M 32,6 - 36,2 g/dl  
40-49 lat M 32,6 - 36,4 g/dl  
50-59 lat M 32,6 - 36,2 g/dl  
60-65 lat M 32,2 - 36,9 g/dl  
> 65 lat M 32,0 - 36,4 g/dl  
Przelicznik: g/dl * 0.62 = mmol/l
Średnia objętość erytrocytu, MCV, ŚOK
0-2 lat K 72 - 89 fl  
3-6 lat K 76 - 90 fl  
7-12 lat K 76 - 91 fl  
13-16 lat K 79 - 93 fl  
17-19 lat K 80 - 96 fl  
20-29 lat K 82 - 96 fl  
30-39 lat K 81 - 98 fl  
40-49 lat K 80 - 100 fl  
50-59 lat K 82 - 99 fl  
60-65 lat K 80 - 99 fl  
> 65 lat K 80 - 100 fl  
0-2 lat M 70 - 92 fl  
3-6 lat M 76 - 87 fl  
7-12 lat M 76 - 89 fl  
13-16 lat M 79 - 91 fl  
17-19 lat M 79 - 95 fl  
20-29 lat M 81 - 96 fl  
30-39 lat M 80 - 97 fl  
40-49 lat M 81 - 98 fl  
50-59 lat M 82 - 99 fl  
60-65 lat M 81 - 100 fl  
> 65 lat M 78 - 103 fl  
Przelicznik: g/dl * 0.62 = mmol/l
ROZMAZ KRWI
Bazocyty, Bazofile, Granulocyty zasadochłonne, BASO
12 m-cy K/M 0,00 - 0,2 * 109/l 0,4 %
4-10 lat K/M 0,00 - 0,2 * 109/l 0,6 %
dorośli K/M 0,00 - 0,2 * 109/l 0,5 %
Eozynocyty, Eozynofile, Granulocyty kwasochłonne, EOS
12 m-cy K/M 0,05 - 0,70 * 109/l 1-5 %
4 lata K/M 0,02 - 0,65 * 109/l 1-5 %
6 lat K/M 0,00 - 0,65 * 109/l 1-5 %
10 lat K/M 0,02 - 0,60 * 109/l 1-5 %
dorośli K/M 0,00 - 0,45 * 109/l 1-5 %
Limfocyty, LYMPH
12 m-cy K/M 4,0 - 10,5 * 109/l 61 %
4 lata K/M 2,0 - 8,0 * 109/l 50 %
6 lat K/M 1,5 - 7,0 * 109/l 42 %
10 lat K/M 1,5 - 6,5 * 109/l 38 %
21 lat K/M 1,0 - 4,8 * 109/l 34 %
dorośli K/M 1,0 - 4,5 * 109/l 34 %
Monocyty, MONO
12 m-cy K/M 0,05 - 1,1 * 109/l 2 - 7 %
4 - 6 lat K/M 0,0 - 0,8 * 109/l 2 - 7 %
10 lat K/M 0,0 - 0,8 * 109/l 1 - 6 %
> 21 lat K/M 0,0 - 0,8 * 109/l 1 - 8 %
Neutrocyty, Neutrofile, Granulocyty obojętnochłonne, NEUT
12 m-cy K/M 1,5 - 8,5 * 109/l 30 - 50 %
4 lata K/M 1,5 - 8,5 * 109/l 35 - 55 %
6 lat K/M 1,5 - 8,0 * 109/l 35 - 55 %
10 lat K/M 1,8 - 8,0 * 109/l 40 - 60 %
> 21 lat K/M 1,8 - 7,7 * 109/l 45 - 70 %
Przy czym (w zależności od wyglądu jądra komórkowego):
Segmenty: 40 - 70 %; Pałeczki: 1 - 5 %

Skróty:
(B) - krew
(P) - osocze
(S) - surowica
(U) - mocz
[K] - kobiety
[M] - mężczyźni
r.ż. - rok życia
 
Jednostki:
mcg - mikrogram
mmol - milimol (6,023 * 1020 cząsteczek)
mcmol - mikromol (6,023 * 1017 cząsteczek)
mEq - miliekwiwalent
mg/dl = mg/100 ml = mg%
mmol/l - milimoli w 1 litrze (1 dm3)
nmol - nanomol (6,023 * 1014 cząsteczek)
pmol - pikomol
promil = 1/1000
 

Materiały źródłowe:
[1] R.K. Murray i inni, Biochemia Harpera, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1994
[2] F. Kokot, Choroby wewnętrzne, PZWL, Warszawa, 1991
[3] Z. Jakubowski i inni, Badania laboratoryjne w codziennej praktyce. Wartości referencyjne i interpretacje, Wydawnictwo MAKmed, Gdańsk 1993
[4] Interna Harrisona, Wydawnictwo Czelej, Lublin 1998
[5] Wolff, Weihrauch, Terapia internistyczna, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 1996
[6] S. Pawelski, S. Maj, Normy i diagnostyka chorób wewnętrznych, PZWL, Warszawa 1993
[7] Vademecum diagnostyki i terapii, PZWL, Warszawa 1993
[8] A. Szczeklik, P. Gajewski, Choroby wewnętrzne, Kompendium, Medycyna Praktyczna, Kraków 2010


Aceton jedno z "ciał ketonowych". Produkt utleniania kwasów tłuszczowych w organizmie.
Acetooctan jedno z "ciał ketonowych". Produkt utleniania kwasów tłuszczowych w organizmie. Odpowiedzialny za kwasicę ketonową.
Albuminy jedna z trzech grup białek osocza. Wytwarzane w wątrobie. Ich główną funkcją jest wiązanie wody i przenoszenie mniejszych cząsteczek np. hormonów.
Aminopeptydaza leucynowa LAP. Enzym występujacy w wątrobie, trzustce, jelitach, nerkach, leukocytach. Rozkładają peptydy na aminokwasy.
beta-hydroksymaślan jedno z "ciał ketonowych". Produkt utleniania kwasów tłuszczowych w organizmie. Odpowiedzialny za kwasicę ketonową.
Białko Bence-Jonesa frakcja białka wydalana z moczem przez 50% chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz makroglobulinemię Waldenstroema.
Bilirubina żółta substancja, produkt rozpadu hemu (niebiałkowej części hemoglobiny). Metabolizm hemu do bilirubiny zachodzi głównie w wątrobie, śledzionie i szpiku. We krwi jest przenoszona jako połączenie z białkiem - albuminą. W wątrobie bilirubina jest odłączana od albuminy i przyłączana (tzw. sprzęganie) do kwasu glukuronowego. W tej postaci jest rozpuszczalna w wodzie i wydalana do żółci. Sprzężona bilirubina jest rozkładana przez bakterie jelitowe do bezbarwnych urobilinogenów, które utleniając się barwią kał na brązowo.
Dehydrogenaza mleczanowa LDH. Enzym występujacy w wątrobie, biorący udział w rozkładzie weglowodanów (przekształca pirogronian w mleczan).
Fibrynogen włóknik. jedna z trzech grup białek osocza. Wytwarzany w wątrobie. Bierze udział w procesie krzepnięcia krwi.
Fosfataza kwaśna enzym występujący głównie w gruczole krokowym (prostacie), krwinkach czerwonych, płytkach krwi, wątrobie, śledzionie, nerkach, komórkach siateczkowo-śródbłonkowych.
Fosfataza zasadowa enzym występujący głównie w kościach, żółci i łożysku.
Globuliny jedna z trzech grup białek osocza. Istnieje wiele rodzajów globulin: mukoproteiny, glikoproteiny, lipoproteiny, wiążące jony metali (transferryna, ceruloplazmina), immunoglobuliny (frakcje G, A, M, D, E).
Granulocyty kwasochłonne eozynocyty, eozynofile. Krwinki białe zawierające w cytoplazmie ziarnistości barwiące się (w badaniu laboratoryjnym) barwnikiem eozyną na czerwono. Frakcja białych krwinek (leukocytów) produkowana w czerwonym szpiku kostnym. Niszczy obce białka w organizmie.
Granulocyty obojętnochłonne neutrocyty, neutrofile. Frakcja białych krwinek (leukocytów) produkowana w czerwonym szpiku kostnym. Niszczą obce białka w organizmie.
Granulocyty zasadochłonne bazocyty, bazofile. Krwinki białe zawierające w cytoplazmie ziarnistości barwiące się (w badaniu laboratoryjnym) na fioletowo. Frakcja białych krwinek (leukocytów) produkowana w czerwonym szpiku kostnym. Wydzielają heparynę, przeciwdziałającą krzepnięciu krwi.
Haptoglobina Glikoproteina (połączenie cukru z białkiem - globuliną) wychwytująca z krwi hemoglobinę, która nie znajduje się w erytrocytach. Dzięki temu zapobiega wydaleniu wolnej hemoglobiny przez nerki.
HDL lipoproteiny (połączenie białka z tłuszczem) o dużej gęstości, biorące udział w metabolizmie VLDL i cholesterolu. Ich głównymi składnikami są cholesterol i fosfolipidy (połączenie tłuszczów z resztami kwasu fosforowego).
Hematokryt HCT. Stosunek objętościowy stałych elementów morfotycznych krwi (erytrocyty, leukocyty, płytki krwi) do całej objętości krwi.
Hemoglobina hem, czyli żelazoporfiryna (związek cykliczny, tworzący kompleks z jonami żelaza Fe2+) związana z białkiem - globiną. Posiada zdolność odwracalnego wiązania tlenu (ulega utlenowaniu).
Klirens (C) miara oczyszczania osocza z danej substancji; np. klirens kreatyniny = 90 ml/min oznacza, że w ciągu minuty została wydalona ilość kreatyniny zawarta w 90 ml osocza; wymaga dokładnej zbiórki moczu i probek krwi; oblicza się według wzoru C = (U x V)/P, gdzie U - stężenie substancji w moczu (mg%), V - ilość moczu (ml/min), P - stężenie substancji w surowicy (mg%).
Kreatyna występuje w mięśniach, mózgu i krwi.
Kreatynina bezwodnik kreatyny. Wytwarzana w mięśniach na skutek nieenzymatycznego odwodnienia fosforanu kreatyny.
Kwas moczowy produkt rozkładu kwasów nukleinowych (nukleozydów purynowych).
LDL lipoproteiny (połączenie białka z tłuszczem) o małej gęstości. Powstają jako produkt przemiany VLDL. Ich głównymi składnikami są cholesterol i fosfolipidy (połączenie tłuszczów z resztami kwasu fosforowego).
Limfocyty Frakcja białych krwinek (leukocytów) produkowana w czerwonym szpiku kostnym, węzłach chłonnych (limfocyty T), śledzionie, grasicy i grudkach chłonnych przewodu pokarmowego (limfocyty B)
Methemoglobina hemoglobina zawierająca jony żelaza Fe3+ zamiast Fe2+. Nie ma zdolności wiązania i uwalniania tlenu.
Mocznik Związek chemiczny, będący końcowym produktem metabolizmu azotu pochodzącego z różnych związków chemicznych (aminokwasów, kwasów nukleinowych itp.)
Monocyty Frakcja białych krwinek (leukocytów) produkowana w czerwonym szpiku kostnym. Przekształacają się w makrofagi, pochłaniające duże ilości bakterii.
Płytki krwi trombocyty. Wytwarzane w szpiku kostnym czerwonym z megakariocytów. Zawieraja duzo serotoniny i tromboksanu. Zaklejają uszkodzenia naczyń krwionośnych.
Retikulocyty niedojrzałe erytrocyty, które przedostały się do układu krążenia.
Transferyna Glikoproteina (połączenie cukru z białkiem - globuliną) wytwarzana przez wątrobę. Przenosi jony żelaza, tam gdzie są potrzebne np. z jelit do szpiku.
Troponina włóknista struktura białkowa (tzw. układ troponiny) znajdująca się w mięśniach poprzecznie prążkowanych. Bierze udział w mechanizmie skurczu i rozkurczu mięśnia.
Trójjodotyronina (T3) Hormon powstający w tarczycy z tyreoglobuliny. Może też powstać poprzez przemianę (konwersję) tytoksyny, co ma miejsce w przysadce mózgowej i wątrobie. Odpowiada za ogólny rozwój organizmu.
Trójglicerydy triacyloglicerole. Są rozkładane przez enzymy (lipazy) do glicerolu (gliceryny) i wolnych kwasów tłuszczowych. Proces ten zachodzi głównie w sercu, tkance tłuszczowej, śledzionie, płucach.
Tyroksyna (T4) tetrajodotyronina. Hormon powstający w tarczycy z tyreoglobuliny. Odpowiada za ogólny rozwój organizmu.
Urobilinogen patrz Bilirubina
VLDL lipoproteiny (połączenie białka z tłuszczem) o bardzo małej gęstości. Powstają w wątrobie i transportują trójglicerydy z wątroby do innych tkanek. Ich głównym składnikiem są trójglicerydy.