Substancje lecznicze dające interakcje z alkoholem
(picie sporadyczne, okazyjne; nie uwzględniono alkoholizmu)
Nazwa międzynarodowa (INN)Nazwa polska
produkty lecznicze zarejestrowane w Polsce (wybór)
Efekt interakcji
AlprazolamAfobam, Alprox, Neurol, Xanax/\ c leku we krwi, /\ działania alkoholu
AtropineReasec, Tolarginpsychopobudzenie
Cefalosporyny
cefamandol
cefoperazon
 reakcja disulfiramowa
CetirizineZyrtec, Allertec, Cirrus, Virlix/\ depresyjnego działania alkoholu na OUN
Barbiturany
phenobarbital
Luminalum, Milocardin, Proasthmin/\ działania uspokajającego leku
Benzodiazepiny
chlordiazepoxyd
clonazepam
clorazepam
diazepam
lorazepam, nitrazepam, oksazepam
Elenium, Rivotril, Clonazepamum,Cloranxen,
Tranxene, Relanium, Valium, Diazepam Rectubes,
Lorafen, Nitrazepam, Oxazepam
/\ c leku we krwi, /\ działania alkoholu
ChlorpromazineFenactil/\ działania leku, /\ działania alkoholu
CisaprideCoordinax, Gasprid/\ działania alkoholu
CodeineArdinex, Ascodan, Dafalgan, Codeine
Neoazarine, Thiocodin
/\ działania kodeiny
DihydralazinumDihydralazinum/\ depresyjnego działania alkoholu na OUN
PhenytoinHydacorn, Phenytoinum/\ biodostępności leku
FluphenazineMirenil/\ działania uspokajającego leku, /\ działania alkoholu
FurazolidoneFurazolidonreakcja disulfiramowa
GriseofulvinFulcin, Fulvicin, Gricinreakcja disulfiramowa
Inhibitory MAO
moclobemid
Aurorix, Mocloxil/\ c tyraminy
IsoniazidIsoniazidum, Rifamazid\/ c leku we krwi
CarbamazepineAmizepin, Neurotop, Tegretol/\ c leku we krwi
Kwas acetylosalicylowyAspiryna, Polopiryna, Acard, Etopiryna
Upsarin, Alka-Selzer itp.
/\ c alkoholu we krwi
MetronidazolFlagyl, Metronidazolreakcja disulfiramowa
MetyldopaDopegyt/\ depresyjnego działania alkoholu na OUN
MorfinaDoltard, Meslon, Skenan, Slovalgin,
MST Continus
/\ działania uspokajającego i biodostępności leku
NitrofurantoinaNifuratio Retard, Siralidenreakcja disulfiramowa
NitroglycerinNitrogliceryna, Nitromint, Sustonit/\ działania leku
PerphenazineTrilafon/\ działania uspokajającego leku i /\ działania alkoholu
PethidineDolargan, Dolcontral/\ działania uspokajającego i biodostępności leku
PhenylbutazonButapirazol/\ działania alkoholu
ProkarbazynaNatulanreakcja disulfiramowa
PromethazineDiphergan, Coldrex/\ działania uspokajającego leku, /\ działania alkoholu
RezerpinaNormatens, Retiazid/\ działania depresyjnego alkoholu na OUN
ThioridazinThioridazin/\ działania uspokajjącego leku i /\ działania alkoholu
Trójcykliczne przeciwdepresyjne
amitryptylina
desipramina
doxepin
Amitryptilinum, Petytyl, Sinequan/\ działania leku i alkoholu
WerapamilIsoptin, Staveran/\ c alkoholu we krwi
/\ - wzrost/zwiększenie
\/ - spadek/obniżenie
c - stężenie